Program

20/04/2022

Naravoslovni sejem – eksperimentalna delavnica za učence razrednega pouka

Naravoslovni sejem – eksperimentalno delavnico za učence razrednega pouka so pripravili študenti prvega letnika prvostopenjskega študijskega programa Razredni pouk na Pedagoški fakulteti pod mentorstvom izvajalcev naravoslovnih predmetov in laborantov.

Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Humanistika Logo

Okoli 200 učencev je na 30 delavnicah odkrivalo zanimive pojave, se seznanjalo z rastlinskim in živalskim svetom ter spoznavalo lepote naravoslovja. Tretjina delavnic je bila bolj biološko orientiranih, tretjina kemijsko in tretjina fizikalno.

Učenci so spoznavali življenje v mlaki, spoznavali so določene živali in odpravljali strahove pred njimi. Samostojno so eksperimentirali in sodelovali pri pojasnjevanju zanimivih izidov poskusov, pogosto izvedenih z znanimi pripomočki in snovmi, saj je bil cilj tudi učencem približati naravoslovje in jih navdušiti za domače eksperimentiranje. Pri nekaj delavnicah so izdelovali preproste izdelke, potrebne za izvedbo poskusov.

Učenci so prisostvovali na več delavnicah, ki so trajale od 15 do 20 minut. Zvedavih oči učencev, njihovega navdušenega eksperimentiranja in zavzetosti študentov pri delu z učenci res ni bilo mogoče spregledati.

Izvajalki aktivnosti in sodelujoči raziskovalci: dr. Ana Gostinčar Blagotinšek in dr. Jerneja Pavlin, PeF v sodelovanju s študenti PeF