O Evropski noči raziskovalcev

Čisto kratka razlaga in zgodovina projekta …

Evropska komisija je svoj projekt Evropska noč raziskovalcev začela v okviru akcije Marie Skłodowska-Curie (MSCA) leta 2005 v okviru posebnega programa PEOPLE. V Bruslju je bil tedaj organiziran javni dogodek, katerega cilj je bil povečati javno prepoznavnost raziskovalcev ter njihovo vlogo v družbi in spodbuditi različne javnosti in zlasti mlade, da se vključijo v raziskave in si ozavestijo njihov vpliv v vsakdanjem življenju.

Odtlej Evropska noč raziskovalcev poteka vsako leto zadnji petek v septembru hkrati v več kot tristo evropskih mestih. Je eden najbolj znanih javnih dogodkov v Evropi, ki ga gostijo univerze, znanstveni in raziskovalni inštituti, muzeji idr.

Dejavnosti Noči se osredotočajo na splošno javnost, pri tem pa naslavljajo in vzbujajo zanimanje pri posameznikih ne glede na njihovo izobrazbeno ozadje; posebna pozornost je pri tem posvečena šolarjem in študentom. Dogodki pogosto povezujejo izobraževalne vidike z zabavo, še posebej pri naslavljanju mladih. Potekajo lahko v različnih oblikah, npr. kot hands-on eksperimenti, znanstveni šovi, simulacije, debate, igre, tekmovanja, kvizi ipd.

Dogodki vključujejo tudi tako imenovani Evropski kotiček, kjer so predstavljene splošne informacije o Evropski uniji in možnosti financiranja znanosti in izobraževanja v Evropi in širše. Dogodki promovirajo različne evropske politike ter enakost spolov in vključevanje javnosti v raziskave in inovacije. Pri tem sodelujejo prav posebej tudi raziskovalci, ki so vključeni v programe Obzorje Evropa in aktivnosti sheme Marie Skłodowska-Curie.

Pričakovani učinki projekta Evropska noč raziskovalcev so povečano zavedanje splošne javnosti o pomenu raziskovanja in inovacij, oblikovanje pozitivne podobe o njenem financiranju, boljše razumevanje ključnih prednosti, ki jih ima raziskovanje v družbi, odpravljanje stereotipov o raziskovalcih in njihovih poklicih ter povečanje zanimanja za raziskovalne poklice in znanosti.

V letu 2006 je Evropska komisija za projekt Evropska noč raziskovalcev namenila okoli dva milijona evrov, leta 2021 pa osem milijonov evrov. S povečevanjem sredstev za izvedbo projektov Evropske noči raziskovalcev se izkazuje zavest Evropske komisije, da javnosti predstavi pomembno vlogo raziskovalcev in znanosti za razvoj družbe.

 

 

Evropska noč raziskovalcev 2022-2023

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie (MSCA) so vodilni program Evropske unije za financiranje doktorskega izobraževanja in podoktorskega usposabljanja raziskovalcev. Tukaj so objavljene informacije o ciljih ukrepov MSCA.

 

Tukaj so objavljene informacije o Evropski uniji, Evropski komisiji in Evropskem raziskovalnem svetu.

logo
error: Content is protected !!