22/
11

Obisk na Šolskem centru Šentjur

Raziskovalke in raziskovalci, ki sodelujejo v projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, so 22. novembra obiskali Šolski…

18/
11

Obisk na OŠ Dutovlje

Raziskovalke in raziskovalci, ki sodelujejo v projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, so obiskali Osnovno šolo Dutovlje.

27/
10

Ptice v mestu

Pripravili smo sprehod po Ljubljani z ogledovanjem in poslušanjem ptic. Sprehod so vodili Darko Fekonja iz Prirodoslovnega muzeja Slovenija in…

27/
10

Evropska noč raziskovalcev v BIC Ljubljana

Raziskovalke in raziskovalci Veterinarske fakultete in Biotehniške fakultete so ob obisku Biotehničnega izobraževalnega centra (BIC) Ljubljana pripravili tri delavnice za…

20/
10

Mačka brenka / Živali v glasbi: Japonska

Soudeleženci dogodka so lahko aktivno prisostvovali, prisluhnili zvokom instrumentov Nagise Moritoki Škof ter se pridružili glasbenim ugankam in anekdotam na…

19/
10

Slovanska bralna značka

Začel se je niz bralnih pogovorov in srečanj slovanske bralne značke 2022-2023. Vljudno vabljeni k prebiranju sodobne slovanske poezije, zbrane…

18/
10

Beremo, ustvarjamo in nastopamo – raziskujemo!

Študenti in študentke magistrskega študija na ALUO pod vodstvom doc. Suzane Bricelj ustvarjajo ilustracije slikopisov o gozdnih živalih, ki so…

14/
10

ČLOVEK ŽIVAL … vidi kot fantastično bitje in  ŽIVAL ČLOVEKU … predstavlja divjo zver …

Dijaki Gimnazije Bežigrad so naslovno temo raziskovali na likovno-fotografskem natečaju v sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika ...

13/
10

Evropska noč raziskovalcev na kariernem sejmu Moje delo.com

Projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! smo predstavili tudi na kariernem sejmu Moje delo.com v Cankarjevem domu.

12/
10

Živali v urbanem okolju

Raziskovalci Pedagoške fakultete so na osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro v večernih urah izvedli delavnice z naslovom Živali v…

10/
10

Revija Clotho

Na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete je že izšla prva številka študentske revije Clotho, v jesenskih mesecih bo sledil…

10/
10

Oblikuj svoj živalski motiv

Otroci so lahko skozi video vsebine in interaktivne igre spoznali živali, kot so na primer zmaji, ptice in netopirji, ki…

30/
09

Kabinet čudes

Del grafičnega ateljeja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) so študentje spremenili v kabinet čudes in s tem spodbudili…

29/
09

Poslikave pahljač z živalskimi motivi iz Vzhodne Azije

Delavnica poslikave pahljač z živalskimi motivi iz Vzhodne Azije je prinesla izkušnjo vzhodnoazijskega slikanja s čopičem na prazno pahljačo, ki…

29/
09

Živalska simbolika v vzhodnoazijski umetnosti

Okrogla miza, ki je sledila delavnici poslikave pahljač, je bila posvečena živalski simboliki v vzhodnoazijski tradiciji. Članice projektne skupine VAZ…

29/
09

Otvoritev panojske razstave Potujoči VAZ

Razstava je predstavila projekt Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji, ki ga je s finančno podporo Javne agencija za raziskovalno dejavnost Republike…

26/
09

Dvojezična antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete je izšla dvojezična antologija sodobne slovanske poezije, ki tematizira odnos med človekom in živaljo.

26/
09

Jaz, žival

Raziskovalci Biotehniške fakultete, Skupine za antropologijo Oddelka za biologijo, so ob obisku Osnovne šole Šentvid pripravili dve informativni delavnici za…

22/
09

FOLKLORA. FAVNA.

Razstava FOKLORA. FAVNA. Na kmetiji je raziskala odnos med človekom in živaljo na podeželju ter običaje in navade kmečkega življenja…

19/
09

Tera/GIB

Prikaz terapevtske vadbe Tera/GIB je povezal življenje otrok s posebnimi potrebami, gibanje živali in življenje stanovalcev Doma starejših občanov Ajdovščina.

16/
09

Živalski motivi na vzhodnoazijskih predmetih

Otroci so s pomočjo video vsebin in sestavljanja sestavljank spoznali živali, ki tvorijo pomemben sestavni del vzhodnoazijske kulture. Skozi podatkovno…

15/
09

Teritorialno vedenje omogoča spremljanje stanja populacij volkov in šakalov

Na delavnici, namenjeni srednješolcem in odraslim, je bila predstavljena problematika spremljanja ogroženih živalskih vrst volkov in evrazijskih šakalov ...

15/
09

Vrstno bogati travniki in živina v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih

Slovenija je v Evropi še pred kratkim izstopala po visokem deležu vrstno bogatih travnikov, pomembne sestavine zdrave kulture pokrajine, a…

07/
09

DIE EVOLUTIONSBREMSE

Razstava avtorja Tima Prezlja je bila posvečena znanstvenoraziskovalnemu delu na področju medicine, farmacije in biologije, pri katerem uporabljamo laboratorijske ...

01/
09

Človek # žival

Razstava Človek # žival je povezala študente ALUO različnih študijskih smeri. Ustvarjali so na temo antropocentrizma, genetike, robotike ...

26/
08

Živalski motivi in materiali v Skuškovi zbirki glasbil Slovenskega etnografskega muzeja – v sklopu Počitniškega 3M

Raziskovalci so otrokom predstavili živalske materiale in simbolno motiviko živali na glasbilih iz Skuškove zbirke Slovenskega etnografskega muzeja. Kot posebnost…

22/
08

Risanje mačke

Pšenica Kovačič ima čisto edinstven (po)klic. Je namreč mačja svetovalka – morda edina, zagotovo pa ena izmed najbolj kvalificiranih ...

30/
06

Za bogove – vloga živali v pogrebnih običajih v bronasti in železni dobi ter priprava jedi

Raziskovalci in študenti Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete so na delavnici s področja eksperimentalne arheologije pripravili jedi, kakršne ...

21/
06

Potujoči VAZ

Odprtje panojske razstave na temo vzhodnoazijskih zbirk v Sloveniji je bilo 21. junija v Slovenskem etnografskem muzeju. Po uvodnih ...

10/
06

Zgodovina vrstno bogatih travnikov na jugovzhodu Alp: temeljni vplivi gospodarjenja na pogostnost rastlinskih vrst od srednjega veka do sredine 20. stoletja

Dr. Žiga Zwitter in mag. Tadej Pavković sta predstavila rastlinske vrste vrstno bogatih travnikov na jugovzhodu Alp, obenem pa ...

10/
06

Minamikat

Pšenica Kovačič ima čisto edinstven (po)klic. Je namreč mačja svetovalka – morda edina, zagotovo pa ena izmed najbolj kvalificiranih v…

25/
05

Evropska noč raziskovalcev na sejmu Liber.ac

Nosilci projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! so predstavili aktivnosti, s katerimi želijo raziskovalno dejavnost približati...

10/
05

Uvodno srečanje partnerjev projekta Evropska noč raziskovalcev

Na uvodnem srečanju partnerjev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! smo predstavili temo, aktivnosti, cilje, prednostne ...

20/
04

Naravoslovni sejem – eksperimentalna delavnica za učence razrednega pouka

Naravoslovni sejem – eksperimentalno delavnico za učence razrednega pouka so pripravili študenti prvega letnika prvostopenjskega študijskega programa ...

13/
04

Večvrstna družba: antropologija o sobivanju ljudi in živali

Znanstveni simpozij, ki je 13. aprila 2022 potekal na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete ...

12/
04

Načrtovanje ribje steze s pomočjo 3D simulacij

Dr. Gorazd Novak s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo je delavnico izvedel v sodelovanju z zavodom REVIVO. Predstavil je ...