O projektu Humanistika, to si ti!

Čisto kratka razlaga imena …

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je pri projektu Evropska noč raziskovalcev prvič sodelovala leta 2009 in obenem na ta način obeležila 90. jubilej ustanovitve Univerze v Ljubljani (UL) in Filozofske fakultete (FF) ter trideseto obletnico Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete (ZIFF).

Projekt Evropska noč raziskovalcev, ki ga pod okriljem ljubljanske univerze FF koordinira, poteka pod sloganom Humanistika, to si ti! S sloganom želimo dati poseben poudarek humanističnim in družboslovnim znanostim in raziskavam, ob tem pa se nam ne zdi predrzno misliti, da so prav vse znanosti svojstveno humanistične: vse znanosti so od človeka, vse naj so za človeka, vse naj vedno spremlja človečnost, humanitas.

FF je tako združila moči z drugimi članicami UL domala vseh znanstvenih disciplin, tudi naravoslovjem in tehničnimi vedami, pridružile so se nam tudi umetniške akademije, in skupaj z njimi predstavlja vlogo in pomen znanstvenega in umetniškega raziskovanja v našem času za našo prihodnost.

Znanosti in raziskave so temelj našega razumevanja človeka in njegovega okolja in sveta vobče, pa tudi vsega, kar je onstran tako našega sveta kakor tudi našega razumevanja sveta. Gradivo za svoje raziskave znanstveniki in raziskovalci jemljejo iz vsakdanjega življenja, ga kritično vrednotijo in osmišljajo, nam vsem nastavljajo ogledalo in nas vse bogatijo s svojimi spoznanji. Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! želi razširjati naša obzorja in naše obete delati prijaznejše.

Humanistika, to si ti!

logo