V dnevih pred Nočjo ...

28/
09

Jaz v prostoru raznolikosti

Glavni cilj aktivnosti Jaz v prostoru raznolikosti je spodbuditi pri dijakih refleksijo o svojih stališčih in vedenju pri soočanju s…

29/
09

Tera/GIB za otroke s posebnimi potrebami

Prikaz terapevtske vadbe Tera/GIB za otroke s posebnimi potrebami bo povezal življenje otrok s posebnimi potrebami in gibanje živali. S…