Varstvo osebnih podatkov

1.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana; pr@ff.uni-lj.si, (01) 241 10 00.

2.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je imenovana Nina Komočar Urbanija; kontakt: dpo@ff.uni-lj.si.

3.

Namen obdelave osebnih podatkov: pošiljanje novic in obvestil, povezanih z aktivnostmi in dogodki projekta Evropska noč raziskovalcev. Posameznikom, ki to želijo, na njihove elektronske naslove periodično pošiljamo obvestila o aktivnostih in dogodkih Evropske noči raziskovalcev.

4.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

5.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: /

6.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

7.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: osebni podatki se bodo hranili, dokler ne boste preklicali svoje privolitve.

8.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: s pisno zahtevo, poslano na naslov Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, lahko kadarkoli zahtevate dostop, popravek in izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. V zahtevi navedite, katere osebne podatke bi želeli spremeniti, ali nam kako drugače sporočite, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavnimi predpisi.

9.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: privolitev lahko kadarkoli prekličete s klikom na gumb »unsubscribe« na koncu prejete novice. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

10.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Več informacij o tem1.

ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: zagotovitev osebnih podatkov ni pogodbena obveznost;

2.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: če nam osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, vam ne bomo mogli pošiljati novic in obvestil, povezanih z Evropsko nočjo raziskovalcev.

logo