Za šole in vrtceBeremo, ustvarjamo in nastopamo – raziskujemo!

V sklopu aktivnosti Beremo, ustvarjamo in nastopamo – raziskujemo! raziskovalka Filozofske fakultete dr. Cvetka Sokolov otrokom predstavi svoje raziskovalno ...

Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Udeleženci literarno-likovne delavnice najprej spoznavajo literarno upodobitev živali v sodobni slovanski poeziji in ugotavljajo, kako se v poeziji prepletajo ...

Dve muhi na en mah

Na delavnici otroci odkrivajo predstave in družbene podobe živali (pes, komar, muha) in njihovo frazeološko rabo v jeziku ...

Ich zôch mir einen valken – Vzgojila sem sokola

Pesmi nemških minezengerjev so v slovenskem jeziku skoraj neznane, predvsem pa niso zbrane v publikaciji, ki bi obširneje pojasnila ...

Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju

Velika količina mikroplastike, ki vsako leto konča v okolju, povzroča trajno onesnaženje ekosistemov in prehranskih verig ...

Jaz v prostoru raznolikosti

Glavni cilj aktivnosti je spodbuditi refleksijo o naših stališčih in vedenju pri soočanju s kulturno raznolikostjo, ki nas obdaja ...

Jaz, žival

Raziskovalci Biotehniške fakultete, Skupine za antropologijo Oddelka za biologijo, ob obisku šole pripravijo delovne postaje, na katerih učenci spoznavajo ...

Kako ribe plavajo na različnih globinah?

Učenci in dijaki na eksperimentalni delavnici iz enostavnih pripomočkov izdelajo model ribe z ribjim mehurjem. Model »potopijo v morje« ...

Mačja debata – kaj pomeni biti moderna mačka za mačko?

Pšenica Kovačič iz centra mačje kulture Minami Kat udeležencem predstavi odgovorno vzrejo mačk ter razumevajoče in srečno sobivanje ...

Mačka brenka / Živali v glasbi: Japonska

Otroci prisluhnejo zvokom tradicionalnih japonskih instrumentov dr. Nagise Moritoki Škof in se pridružijo glasbenim ugankam in anekdotam ...

Maske in koledovanje v romunskih običajih

Romunske običaje, v katerih imajo živalske maske pomembno obredno in simbolno vlogo, predstavlja ena od aktivnosti Evropske noči raziskovalcev ...

28/
10

Moj poklic – farmacevt

Raziskovalci Fakultete za farmacijo bodo otrokom v vrtcih na sproščen način približali pomen zdravil in poklic farmacevta. Slednji zajema ...

Načrtovanje ribje steze s pomočjo 3D simulacij

Dr. Gorazd Novak s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na delavnici, ki jo izvaja v sodelovanju z zavodom REVIVO ...

Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici

Človeka ribica ali močeril je v Sloveniji dobro znana, a vseeno skrivnostna in eksotična žival. Kot prebivalka kraških podzemeljskih ...

O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov

Aktivnost O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov – podobe živali v pripovedni in filozofski tradiciji ...

Oblikuj svoj živalski motiv

Otroci skozi video vsebine in interaktivne igre spoznavajo živali, kot so na primer zmaji, ptice in netopirji, ki tvorijo ...

Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike

Veliko težavo pri lajšanju bolečin pri živalih predstavlja prepoznavanje bolečine, saj ljudje zaradi odtujenosti od narave ne poznamo več ...

Podoba živali v jeziku in kulturi

Delavnica je dijakom omogoči vpogled v celoten proces podnaslovnega prevajanja. Na začetku se seznanijo z video vsebino in transkripcijo ...

Spoznajmo lastnosti medu

Udeleženci delavnice z izvajanjem eksperimentov ugotavljajo različne lastnosti medu (viskoznost, kristalizacija, prisotnost reducirajočih sladkorjev, vsebnost saharoze, vode, pepela ...

Uporaba živali v raziskovalne namene omogoča napredek v medicini in pripomore k izboljšanju dobrobiti živali v rejah

Raziskovalci Biotehniške fakultete želijo predstaviti področje dela na poskusnih živalih, ki ni vezano zgolj na pridobitev rezultatov, ampak ...

Virusne bolezni: prenos povzročitelja žival-človek-žival in preprečevanje prenosa okužbe na primeru afriške prašičje kuge

Raziskovalci Veterinarske fakultete želijo ozavestiti javnost o soodvisnosti človeškega in živalskega sveta na področju virusnih bolezni. V sklopu projekta ...

Vrstno bogati travniki in živina v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih

Slovenija je v Evropi še pred kratkim izstopala po visokem deležu vrstno bogatih travnikov, pomembne sestavine zdrave kulture pokrajine ...

Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na slovenskem

Ob 300. obletnici rojstva Janeza Antona Scopolija, slovenskega naravoslovca svetovnega formata, raziskovalci Biotehniške fakultete v letu 2023 predstavljajo ...

Spoznavanje živali v urbanem okolju

Na doživljajski delavnici učenci spoznavajo živali v urbanem okolju in različne interakcije med človekom in živalmi. Raziskovalci jim predstavijo ...

Živalski motivi na vzhodnoazijskih predmetih

Otroci s pomočjo video vsebin in sestavljank spoznavajo živali, ki tvorijo pomemben sestavni del vzhodnoazijske kulture. Skozi podatkovno bazo ...

Živalski svet kot vir navdiha za nove materiale

Živali so tekom evolucije razvile različne strukture, ki jim omogočajo prilagajanje razmeram v okolju, obrambo pred plenilci, prehranjevanje, gibanje ...

Žuželke v jeziku – slovenska in češka poimenovanja žuželk in njihova raba v frazemih

Ljudje živimo z žuželkami, za nas nadležnimi in hkrati koristnimi bitji. Poimenovali smo jih na različne načine, na primer ...