V dnevih pred Nočjo ...

29/
11

Obisk na Biotehniški šoli Maribor

Raziskovalke in raziskovalci, ki sodelujejo v projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, bodo 29. novembra obiskali ...

01/
01

Telo v času digitalne humanistike

Dr. Uršula Berlot Pompe bo predavanje posvetila tradicionalnim mejam med naravnim in umetnim, strojem in človekom, organskim in mehanskim, ki…

01/
01

Žival-človek-stroj: vprašanje prihodnosti šole

Na okrogli mizi, ki bo v organizaciji Pedagoškega inštituta izvedena v letu 2023, bodo raziskovalci in raziskovalke umestili naslovno temo…

01/
01

Jaz v prostoru raznolikosti

Glavni cilj aktivnosti Jaz v prostoru raznolikosti je spodbuditi pri dijakih refleksijo o svojih stališčih in vedenju pri soočanju s…

01/
01

Moj poklic – farmacevt

Raziskovalci Fakultete za farmacijo bodo otrokom v vrtcih na sproščen način približali pomen zdravil in poklic farmacevta. Slednji zajema tudi…

01/
01

Tri muhe na en mah

V sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev bodo profesorji na Filozofsko fakulteto povabili dijake in jim, skupaj s študenti, predstavili ...

01/
01

Pasjepotja: čutni sprehod z vidika psa

Psi čutijo in izkušajo svet na povsem drugačne načine od ljudi. Zato se bodo udeleženci dogodka približali čutnemu doživljanju ...

01/
01

Kaj živali pomenijo ljudem in ljudje živalim

Odnos med ljudmi in živalmi je zapleten, prepleten in večplasten. Ljudje so udomačili živali, jih vključili v svoj jedilnik ter…

29/
09

Tera/GIB za otroke s posebnimi potrebami

Prikaz terapevtske vadbe Tera/GIB za otroke s posebnimi potrebami bo povezal življenje otrok s posebnimi potrebami in gibanje živali. S…

29/
09

Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na Slovenskem 2023

Ob 300. obletnici rojstva Janeza Antona Scopolija, slovenskega naravoslovca svetovnega formata, bodo raziskovalci Biotehniške fakultete predstavili njegovo zgodovinsko vlogo ...

29/
09

Beremo, ustvarjamo in nastopamo – raziskujemo!

V sklopu aktivnosti Evropske noči raziskovalcev bodo učenci 7. razreda Waldorfske šole v Ljubljani prelili prozni besedili živalskih pravljic oziroma…

29/
09

Evropska noč raziskovalcev 2023

Spoznajte raziskovalke in raziskovalce fakultet in akademij Univerze v Ljubljani ter njihove številne kolegice in kolege z drugih znanstvenoraziskovalnih ustanov…

29/
09

Dvojezična antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete je izšla dvojezična antologija sodobne slovanske poezije, ki tematizira odnos med človekom in živaljo.

29/
09

Ich zôch mir einen valken – Vzgojila sem sokola

Pesmi nemških minezengerjev so v slovenskem jeziku skoraj neznane, predvsem pa niso zbrane v publikaciji, ki bi obširneje pojasnila njihov…