Program

30/06/2022

Za bogove – vloga živali v pogrebnih običajih v bronasti in železni dobi ter priprava jedi

Raziskovalci in študenti Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so na delavnici s področja eksperimentalne arheologije pripravili jedi, kakršne so pridajali v grobove v bronasti in železni dobi.

14:00

Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Zavetiška 5, Ljubljana
Humanistika Logo

Rezultati arheoloških izkopavanj nam namreč nudijo dovolj podatkov, da lahko rekonstruiramo običaje in pogrebne navade, ki so se odvijali na takratnih grobiščih. Med bolj priljubljenimi je bilo pridajanje jedi.

Koordinatorici projekta: dr. Manca Vinazza in dr. Tamara Leskovar, FF