Program

30/06/2022

Za bogove – vloga živali v pogrebnih običajih v bronasti in železni dobi ter priprava jedi

Raziskovalci in študenti Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so na delavnici s področja eksperimentalne arheologije pripravili jedi, kakršne so pridajali v grobove v bronasti in železni dobi.

14:00

Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Zavetiška 5, Ljubljana
Humanistika Logo

Rezultati arheoloških izkopavanj nam namreč nudijo dovolj podatkov, da lahko rekonstruiramo običaje in pogrebne navade, ki so se odvijali na takratnih grobiščih. Med bolj priljubljenimi je bilo pridajanje jedi.

 

Na delavnici so raziskovalci in študenti v rekonstruiranih posodah iz obravnavanega časa pripravili mesno enolončnico s sestavinami, ki so bile poznane v tistem času (pira, leča, čičerika, grah, proso, korenje, česen, pastinak, govedina). Delno so sestavine dobili na svojem Arheovrtu.

 

Jed so skuhali na ognjišču, ki so ga sami naredili. Končno jed so shranili za pripravo vzorcev, saj bodo v letu 2023 pripravili simulacijo pokopa in izvajali meritve propadanja jedi ter ocenjevali vpojnost posod v primerjavi z analizami lipidov v tovrstnih posodah.

 

Delavnica je trajala 4 ure.

 

Koordinatorici projekta: dr. Manca Vinazza in dr. Tamara Leskovar, FF