Program

30/09/2022

Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju

Velika količina mikroplastike, ki vsako leto konča v okolju, povzroča trajno onesnaženje ekosistemov in prehranskih verig, kar ima vrsto negativnih učinkov na žive organizme. Učenci in dijaki so na drugi eksperimentalni delavnici na to temo sodelovali v vlogi znanstvenikov in preko vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela spoznali sestavo plastične embalaže.

17:00-18:30

Pedagoška fakulteta, laboratorij P044, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Humanistika Logo

Diskutirali so o tem, kako trajnostno ravnati pri nakupu in uporabi živil z vidika embalaže živil in trajnostnega razvoja.

Koordinatorica projekta: Katarina Mlinarec, PeF, Center KemikUm v sodelovanju s študenti PeF