Program

30/09/2022

Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju

Z željo spodbuditi učence in dijake, da postanejo pobudniki rešitev pri soočanju s problemom mikroplastike v okolju, so na svečanosti na Pedagoški fakulteti razglasili rezultate natečaja Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju. Natečaj je potekal v sodelovanju Centra KemikUm, CRSN in EkoPef UL PeF.

13:00-13:30

Pedagoška fakulteta, predavalnica št. 012, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Humanistika Logo

Prispela dela je ocenila komisija v sestavi doc. dr. Stojan Kostanjevec (PeF, EkoPef), mag. Gregor Cerar (Ekošola), prof. dr. Mojca Juriševič (PeF, CRSN), Taja Klemen in prof. dr. Vesna Ferk Savec (PeF, Center KemikUm).

Moderiranje: Katarina Mlinarec, PeF, Center KemikUm