ZgodbaZnanost kot orodje estetike – Intervju s Timom Prezljem

23/08/2022

Tim Prezelj je diplomirani mikrobiolog in magister molekulske in funkcionalne biologije. Je raziskovalec na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo. Ima eno najbolj pomembnih lastnosti znanstvenika-raziskovalca, tj. kreativnost. Ta mu omogoča, da se lahko kot naravoslovec v svojih raziskavah spopada z mnogimi raziskovalnimi področji. Trenutno sta v ospredju naravoslovna pismenost ter odpiranje šolskega prostora. Ukvarja pa se tudi arhitekturo in oblikovanjem, modo, mikroorganizmi, vohom, socialnim vedenjem, filozofijo, etiko, teologijo, … ukvarja se z biološkim kontekstom umetnosti, spolnosti, ekonomije in jezika. Na znanost gleda interdisciplinarno: kot mikrobiolog z očmi naravoslovca, kot zvedavi raziskovalec vključuje še družboslovje, humanistiko in umetnost.

Tim Prezelj je pri projektu Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti! sodeloval že dvakrat. Leta 2019 je v okviru projekta Bauhaus – Baumensch raziskoval mikroorganizme kot krojače umetnosti 19. in 20. stoletja in na podlagi analize različnih umetniških del ugotovil, da lahko mikrobna rast spodbudi umetnikovo domišljijo in ga navdahne. Na primeru Ernsta Haeckla in Aleksandra Fleminga ter nekaterih drugih velikanov znanosti in umetnosti je prikazal pomen širokega pogleda in interdisciplinarnega pristopa za reševanje prelomnih rezultatov.

Leto kasneje je s prispevkom o vohu kot enem najstarejših čutil v projektu Fenomen Chanel raziskoval njegovo delovanje ter se osredotočil na vpetost vonja v socialno vedenje in spolno identiteto. Čeprav so dišave dišave del našega življenja že vsaj tako dolgo kot glasba in slike, je vonj v umetnostnem smislu zapostavljen, njegova vloga pa slabo pojasnjena.

Tokrat je spregovoril o svojem zadnjem umetniškem projektu Krona stvarstva, kjer se ukvarja z laboratorijskimi živalmi in njihovo usodo, ki kliče po novi pravni ureditvi.