ZgodbaŽivali v Bibliji – Intervju z dr. Samom Skralovnikom

09/05/2023

Samo Skralovnik je teolog in zgodovinar. V svoji doktorski disertaciji se je ukvarjal s semantično analizo hebrejskih korenov חמד in אוה – prvi označuje dinamiko pohlepa in želje po večanju imetja, drugi vitalne človeške potrebe oz. želje, povezane z obstojem in ohranitvijo.

Leta 2022 je založba Lexington Books (Rowman & Littlefield) v zbirki Jewish Studies izdala njegove doktorske raziskave v angleščini z naslovom The Meaning and Interpretation of Desire in the Bible (The Semantic Study of hmd and ‘wh Word Fields). Dr. Skralovnik je docent pri Katedri za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2015 deluje v uredniškem odboru revije Edinost in dialog, recenzirane znanstvene revije Inštituta Stanka Janežiča, od leta 2021 je njen glavni in odgovorni urednik.

 

Za svoje pedagoško delo je prejel odlikovanje Študentskega sveta TEOF za najboljšega asistenta leta. Decembra istega leta je na slavnostni seji Senata UL prejel svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

 

V pogovoru nam je pojasnil, kaj je teologija, kako razumeti Biblijo in kakšna je vloga nekaterih živali v njej.

 

Vljudno vabljeni k ogledu!