ZgodbaIntervju z dr. Sašom Jeršetom in Darinko-Iko Bartol

19/09/2023

Niz intervjujev z znanstveniki, raziskovalci in umetniki, ki je nastal v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, zaključujemo z intervjujem z dr. Sašom Jeršetom, vodjo projekta, in Darinko-Iko Bartol, vodjo Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Dr. Sašo Jerše je profesor za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka in kulturno zgodovino na Oddelku za zgodovino FF UL in je aktualni prodekan Filozofske fakultete za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo. Velik del svoje znanstvene poti je preživel in še preživi na avstrijskih in nemških univerzah – Gradec, Dunaj, Bonn, Berlin. Njegov opus se morda zdi droben, a mimo njegovih del proučevalci zgodovine poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka menda le ne morejo. Ukvarja se v prvi vrsti s politično zgodovino in zgodovino političnih idej, piše o kulturni zgodovini diplomacije 16. stoletja, kmečkih uporih, oblasti, smislu in nesmislu.

 

Nedavno sta izšli njegovi monografiji: Sociodiceja predmoderne – Ustvarjanje družbenega smisla v poznem srednjem in zgodnjem novem veku ter Angelus novus – O sedanji preteklosti. Prihodnosti. V njiju kot zgodovinar išče bodisi razloge za streznitev sedanjosti in navdih za prihodnost ali pa predoči zgodovinarjevo sluteno, nehoteno prihodnost s sedanjostjo.

 

Darinka-Ika Bartol je magistrica upravnih ved in večletna vodja strokovne službe Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Administrativno in finančno, zlasti pa uspešno, je vodila domače in evropske projekte, skrbela za pripravo finančnih načrtov in poročil za področje raziskovalne dejavnosti za Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Slovenije.

 

Njene pretekle izkušnje v uspešnih slovenskih podjetjih in državnem svetu so zagotovo pripomogle k temu, da se je Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete razvil v eno izmed največjih raziskovalnih organizacij v Sloveniji, ter obenem največjo raziskovalno organizacijo na področjih humanistike in družboslovja.

Intervju je bil posnet junija 2023. Besede prodekana dr. Jeršeta o letih debelih krav je tako razumeti v luči tedanjih razmer in razpoloženj.

 

 

Prijazno vabljeni k ogledu intervjuja!