ZgodbaPes v slovenski prozi od 1863–1970 – Intervju z dr. Tonetom Smolejem

04/04/2023

Dr. Tone Smolej je komparativist, francist in literarni zgodovinar, ki na ljubljanski Filozofski fakulteti predava primerjalno književnost in literarno teorijo, naturalizem in realizem. Je predstojnik Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo. Raziskuje imagologijo, tematologijo in zgodovino primerjalne književnosti.

Njegovi knjigi Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880–1945) in Iz francoskega poslovenjeno sta naši prvi monografiji o slovensko-francoskih literarnih odnosih.

 

Uredil je priročnika Podoba tujega v slovenski književnosti (2002), Tematologija (2007) ter štiri zbornike Društva slovenskih književnih prevajalcev o prevajanju: uglasbenih besedil, Goetheja, realističnih, naturalističnih, baročnih in klasicističnih besedil. Ukvarjal se je tudi s slovenskimi doktorandi na graški filozofski fakulteti v preteklosti in z ustanovitvijo prve slovenske univerze v Ljubljani.

 

Bil je dejaven član Upravnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev in je član uredništev revije Hieronymus in Ars et humanitas. Je tudi vodja uredništva strokovnih publikacij Filozofske fakultete.

 

Vljudno vabljeni k ogledu!