ZgodbaMorda je žival najstarejša filozofska tema – Intervju s prof. dr. Mladenom Dolarjem

14/09/2022

Mladen Dolar je profesor in raziskovalec na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer predava že od leta 1982. Doktoriral je leta 1992 s tezo Heglova Fenomenologija duha. Dialektika zavesti in samozavedanja.

Od leta 1992 je bil docent za nemško klasično filozofijo, od leta 1996 pa profesor za filozofijo in teoretsko psihoanalizo. Na Oddelku za filozofijo predava predmeta Nemška klasična filozofija in Strukturalizem in psihoanaliza. Je član uredniškega odbora revije Problemi (v osemdesetih letih je bil mnoga leta glavni in odgovorni urednik te revije) in knjižne zbirke Analecta. Prav tako je soustanovitelj in mnogoletni podpredsednik Društva za teoretsko psihoanalizo in soustanovitelj Društva za kulturološke raziskave. Je eden najvidnejših slovenskih filozofov in »temeljni kamen« ljubljanske lacanovske šole. Je intelektualec par excellence, filozof, mislec, ki se odziva na družbena dogajanja v sodobnem svetu, se angažirano vključuje v njegovo kritiko in ukvarja z najtežjimi vprašanji sodobnega časa. Raziskuje različna področja filozofije, kot so denimo teoretična psihoanaliza, filozofija glasbe, filozofija filma, filozofija zgodovine, politična filozofija, metafizika in ontologija, filozofska antropologija ter strukturalizem. Raziskuje različne filozofe: Hegla, Marxa, Lacana. Kot predavatelj redno gostuje v nekaterih drugih evropskih državah in Združenih državah Amerike. Njegova dela so prevedena v tuje jezike, obenem profesor Dolar bdi nad prevodi ključnih (filozofskih) del v slovenščino.

 

Profesor Dolar je v pogovoru poudaril pomembnost izjav Talesa iz Mileta. Tales je namreč kot eden prvih filozofov ubesedil razlikovanje med človekom in živaljo ter s svojimi tremi ključnimi izjavami, zakaj je srečen, determiniral razmišljanje v nadaljnji zgodovini ter morda postavil temelje za speciesizem, seksizem in rasizem.