ZgodbaKakšno je razmerje človeka do živali? – Intervju z dr. Baro Kolenc

05/10/2022

Dr. Bara Kolenc je slovenska filozofinja in umetnica na področju uprizoritvenih umetnosti in predavateljica na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Doktorirala je iz filozofije. Ima klasično in sodobno plesno izobrazbo, ki jo je pridobila na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Kot članica ljubljanske filozofske šole izhaja iz branja Hegla in Marxa prek Freuda in Lacana kot konceptualnega izhodišča za kritiko ideologije.

 

Svoje ontološko-strukturne raziskave povezuje z aktualnimi vprašanji našega časa, kot so vprašanje ekološke krize, antropogeneze, živalskosti, prepoznosti in razsvetljenstva, ter s kritiko neoliberalizma, kapitalizma in zagat postmodernizma.

 

Ukvarja se tudi s konceptom obraza in fenomenom dotika v razmerju do mišljenja in jezika.