Program

06/10/2023

O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov

Razstava O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov povezuje pripovedovanje zgodb, ki je že vse od začetkov budizma priljubljen način posredovanja kompleksnega budističnega nauka najširši skupnosti, s sodobnimi verbalno-vizualnimi mediji, med katerimi je še posebej priljubljen strip. 

16:00

Filozofska fakulteta, Galerija Peti štuk, Ljubljana

Ilustracije so pripravili Ciril Horjak, Omar Horjak, Nina Tome Škarja in Ljiljana Marković.

 

Razstava je nastala v sklopu aktivnosti O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov – podobe živali v pripovedni in filozofski tradiciji budizma v okviru Evropske Noči raziskovalcev 2022-2023.

 

Koordinatorica projekta: dr. Nina Petek, Oddelek za filozofijo, FF

 

Program

09/10/2023

Slikopisi o gozdnih živalih – panojska razstava

Študenti in študentke magistrskega študija na ALUO so pod vodstvom doc. Suzane Bricelj ustvarili ilustracije slikopisov o gozdnih živalih, ki so nastali izpod peresa dr. Cvetke Sokolov s Filozofske fakultete in univ. dipl. ing. Matjaža Mastnaka.

Filozofska fakulteta, avla

Ilustrirana knjiga slikopisov o gozdnih živalih je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete. Dr. Cvetka Sokolov jo je, skupaj z ostalimi ustvarjalci, predstavila najmlajšim bralcem na osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev 2023.

 

Od 9. do 26. oktobra bo razstava ilustracij slikopisov na ogled v avli Filozofske fakultete. Vljudno vabljeni k ogledu!

 

Koordinatorica: dr. Cvetka Sokolov, FF

 

Program

12/10/2023

Zverinice iz Rezije

Na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju so v četrtek, 12. oktobra, ob 17. uri odprli razstavo ilustracij rezijanskih pravljic z naslovom Zverinice iz Rezije.

17:00

Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju, predavalnica 1, 1090, AAKH Hof 3, Spitalgasse 2-4

Likovni projekt je navdihnila 50. obletnica antologije živalskih pravljic iz rezijanskega ustnega izročila Zverinice iz Rezije, ki jih je zapisal akad. dr. Milko Matičetov.

 

Študentom drugega letnika ilustracije (BA) na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) je rezijanske pravljice v decembru 2022 predstavila raziskovalka Pedagoške fakultete, dr. Milena Mileva Blažić, nato pa je ustvarjalno delo steklo pod mentorstvom doc. Suzi Bricelj.

 

V letošnjem letu so bile ilustracije razstavljene na ALUO in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pa tudi v Cerknici in Gorici (Italija). Tokrat vabijo k ogledu Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju!

 

Razstavljajo: Gaja Aksinja Abramović, Matevž Bervar, Rea Bartulović, Zala N. Doupona, Jon Kušar, Eva Ježovnik, Nikolina Popov, Urša Volovšek, Amadeja Gvendolina Završnik.

 

Ob odprtju razstave so zbrane nagovorili:

 

– prof. Domen Fras, ALUO: O ilustracijah študentov in študentk UL ALUO,

– Luigia Negro, Muzej rezijanskih ljudi: Pripovedovanje pravljic v rezijanščini,

– dr. Matej Šekli, FF: Rezijanščina kot slovensko narečje,

– dr. Milena Blažić, PeF: O zbirki Zverinice iz Rezije.

 

Pri organizaciji razstave sodelujejo:

 

 – Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju,
 – Slovenski kulturno-informacijski center v Avstriji,
 – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani,
 – Muzej rezijanskih ljudi,
 – Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU,
 – Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

Razstava bo na ogled do 12. novembra 2023.

 

Ilustracija: Zala N. Doupona

 

Koordinatorici: prof. dr. Milena Mileva Blažić, PeF, in doc. Suzi Bricelj, ALUO

 

Program

28/09/2023

Simpozij ob zaključku projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 2022–2023

Zadnji četrtek septembra so v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani potekala čudovita predavanja, ki so posegla na različna področja znanosti in umetnosti, združevala pa jih enotna podstat – sobivanje človeka in živali.

09:00-16:30

Univerza v Ljubljani, Zbornična dvorana, Kongresni trg 12

Z znanstvenim simpozijem se je obenem zaključilo znanstvenoraziskovalno delo preteklih dveh let pri projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, s katerim smo želeli pokazati, kako vseprisotna je žival v svetu človeka in kako nujne so znanstvene razprave o njunem sobivanju.

 

Program simpozija je potekal v štirih sklopih: začeli smo v pradavnini in antiki ter preko srednjega veka in preteklih stoletij zaključili pri izzivih sodobnega sveta in človekovem pogledu na žival kot čuteče bitje.

priponka

Vabilo in program simpozija ob zaključku projekta Evropska noč raziskovalcev

Program

08/09/2023

Obisk učencev OŠ Janeza Puharja

Raziskovalci Biotehniške fakultete so za učence šestih razredov OŠ Janeza Puharja Kranj – Center 8. in 9. septembra izvedli dve delavnici, ki sta potekali v Taborniškem domu Marindol.

Taborniški dom Marindol, Bela krajina

To sta:

Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na slovenskem 2023,

Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici.

 

Na delavnici o Scopoliju so se učenci najprej seznanili s pomenom opisovanja in poimenovanja vrst ter s pomenom raziskovanja življenjske pestrosti. Sledilo je terensko delo nabiranja različnih vrst rastlin, njihovo določanje z uporabo stereomikroskopov in izdelava dvovejnatih določevalnih ključev. Učenci so se z raziskovalci pogovarjali tudi o različnih strokovnih opredelitvah vrste.

 

Na delavnici o človeški ribici in dvoživkah so učenci v obliki predavanj in ogleda 3D modela človeške ribice spoznavali biologijo živali, genetske raziskave, ogroženost in razširjenost živali. V to delavnico so raziskovalci vključili tudi spoznavanje živih dvoživk, ki so jih učenci poiskali v okolici tabora (hribski urh).

 

Delavnici sta potekali v Taborniškem domu Marindol – Taborniškem centru Zveze tabornikov Občine Kranj v Beli krajini. Vanju je bilo vključenih 47 učencev.

 

Koordinator: dr. Iztok Tomažič, Biotehniška fakulteta

Program

12/09/2023

Obisk na Pedagoški fakulteti v Ludwigsburgu

Raziskovalec Biotehniške fakultete dr. Iztok Tomažič je na Pedagoški univerzi v Ludwigsburgu med 12. in 15. septembrom izvedel niz predavanj izbirnega predmeta v sklopu internacionalizacije študijskih programov.

Pedagoška univerza v Ludwigsburgu, Reuteallee 46, Ludwigsburg, Nemčija

Naslov izbirnega predmeta je bil Znanost o življenju in družba – ohranjanje velikih zveri / Life science and society – preservation of large carnivore animals. V niz predavanj je vključil obe temi, s katerima Biotehniška fakulteta sodeluje v projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!

 

To sta:

Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na slovenskem 2023 (predavanje in določevalni ključi),

Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici (predstavitev).

 

Študentom Pedagoške univerze v Ludwigsburgu je tako predstavil aktivnosti in temi, ki sta pomembni za Slovenijo in širši prostor. Obenem jim je predstavil didaktične možnosti in pomen vključevanja zgodovine znanosti in sodobnih odkritij v poučevanje bioloških vsebin ter povezovanje vsebin z vsakdanjim življenjem. Izpostavil je pomen znanja za pro-okoljsko vedenje posameznika in pomen natančnega opazovanja pri raziskovalnem delu.

 

Pri predmetu je sodelovalo 16 študentov različnih študijskih programov.

 

Koordinator: dr. Iztok Tomažič, Biotehniška fakulteta

Program

26/09/2023

Obisk na Srednji ekonomski šoli Ljubljana

Glavni cilj aktivnosti Jaz v prostoru raznolikosti je spodbuditi refleksijo o naših stališčih in vedenju pri soočanju s kulturno raznolikostjo, ki nas obdaja v šolskem in vsakodnevnem življenju.

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2

Dr. Petra Gregorčič Mrvar in dr. Jana Kalin z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete sta to tematiko približali dijakom Srednje ekonomske šole Ljubljana-Roška.

 

Aktivnost je bila sestavljena iz igre kart (Barnga), refleksije in razprave. Pozornost so namenili razpravi o problemskih in konfliktnih situacijah, v katerih je potrebno uporabiti strategije upoštevanja drugega, soočanje s pričakovanji drugih, pogajanje in usklajevanje različnih mnenj za doseganje ciljev itd.

 

Ugotovili smo, da trk različnih pravil, pogledov, mnenj itd. nemalokrat povzroča nesoglasja in nerazumevanje med različnimi posamezniki oz. skupinami in zato sta z mladimi skušali odgovoriti na vprašanja, kako se s temi izzivi posamezno in vsi skupaj soočamo.

 

Dijakinje in dijaka so zelo aktivno sodelovali tako v igri kart kot pri refleksiji ter razpravi, aktivnost pa so zaključili z asociacijami o obravnavani tematiki, ki so bile: nekaj novega, poučno, zanimivo, frustrirajoče ipd.  

 

Koordinatorici: dr. Petra Gregorčič Mrvar in dr. Jana Kalin, FF

Program

26/09/2023

Majhni živalski fosili razkrivajo velike okoljske spremembe

V okviru mednarodne poletne šole za magistrske študente z naslovom Okoljska zgodovina in historična ekologija Dinarskega krasa (Environmental History and Historical Ecology of the Dinaric Karst) je 26. septembra potekalo predavanje dr. Boruta Toškana z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.

09:20-10:30

Filozofska fakulteta, predavalnica 102

Predavanje z naslovom Majhni živalski fosili razkrivajo velike okoljske spremembe: Kraška planota (JZ Slovenija in SV Italija) v poznem pleistocenu in holocenu je bilo v angleškem jeziku.

 

Odprto je bilo za udeležence mednarodne poletne šole in vse, ki jih je tema predavanja zanimala ter so želeli razširiti svoja interdisciplinarna obzorja, to je za predvsem za magistrske študentke in študente ter razgledano splošno publiko.

 

Predavatelj: doc. dr. Borut Toškan, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

priponka

Program mednarodne poletne šole za magistrske študente.

Program

23/09/2023

Rezijanske pravljice v upodobitvah študentk in študentov ALUO

V sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine je v Galeriji Krpan od 23. septembra do 10. oktobra na ogled razstava Rezijanske pravljice v upodobitvah študentk in študentov ilustracije ALUO.

18:00

Kulturni dom in Galerija Krpan, Cerknica

Likovni projekt je navdihnila 50. obletnica antologije živalskih pravljic iz rezijanskega ustnega izročila Zverinice iz Rezije, ki jih je zapisal akad. dr. Milko Matičetov.

 

Študentom drugega letnika ilustracije (BA) na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) je rezijanske pravljice v decembru 2022 predstavila raziskovalka Pedagoške fakultete, dr. Milena Mileva Blažić, nato pa je ustvarjalno delo steklo pod mentorstvom doc. Suzi Bricelj.

 

23. septembra ob 18. uri je bil rezijanskim pravljicam posvečen dogodek v Kulturnem domu Cerknica, ob 19:30 pa so odprli razstavo v Galeriji Krpan, ki bo na ogled vse do 10. oktobra 2023.

 

Razstavljajo: Gaja Aksinja Abramović, Matevž Bervar, Rea Bartulović, Zala N. Doupona, Jon Kušar, Eva Ježovnik, Nikolina Popov, Urša Volovšek, Amadeja Gvendolina Završnik.

 

Koordinatorici projekta: prof. dr. Milena Mileva Blažić, PeF, in doc. Suzi Bricelj, ALUO

Koordinatorica dogodkov v Cerknici: Ljoba Jenče, Zavod PAJN, Hiša izročila, Cerknica

priponka

Vabilo

Program

23/09/2023

Noč se predstavi

Projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! smo v soboto, 23. septembra, predstavili na stojnici pred Magistratom.

09:00-15:00

Mestni trg, Ljubljana

Obiskovalce smo povabili na osrednji dogodek Noči, ki se bo v petek, 29. septembra, odvijal na Mestnem trgu, v Magistratu in Pritličju ter na mnogih drugih lokacijah v Ljubljani.

 

Pritegnili smo jih k reševanju zanimivih, zabavnih in poučnih vprašanj nagradnega kviza Evropske noči raziskovalcev. V svet znanosti in raziskovanja smo jih povabili tudi s predstavitvijo tradicionalnih romunskih živalskih mask, ki jo je pripravila dr. Ioana-Carmen Jieanu skupaj s študenti Oddelka za romanske jezike in književnost Filozofske fakultete

 

Predstavitev na stojnici pred Magistratom je omogočila Mestna občina Ljubljana na podlagi sporazuma o sodelovanji z Univerzo v Ljubljani.