Program

27/09/2024

Demonstracija delovanja sistema strojnega vida

Na delavnici bomo predstavili demonstracijsko celico, ki združuje strojno in programsko opremo, ter algoritme globokega učenja, omogočajoč enostavno prikazovanje delovanja teh metod v različnih aplikativnih domenah.

23:00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ilustracija Agate Lielpētere

Humanistika Logo

Metode globokega učenja so postale ključno orodje za reševanje raznolikih praktičnih izzivov, saj omogočajo veliko bolj raznovrstno in robustno delovanje praktičnih rešitev, vključno z aplikacijami računalniškega in strojnega vida. Na delavnici bomo predstavili demonstracijsko celico, ki združuje strojno in programsko opremo, ter algoritme globokega učenja, omogočajoč enostavno prikazovanje delovanja teh metod v različnih aplikativnih domenah. Celica vključuje kamere, grafični vmesnik in pet demonstracijskih programov, ki demonstrirajo klasifikacijo lesenih desk, detekcijo površinskih anomalij, štetje polipov, detekcijo prometnih znakov in detekcijo vogalov tekstilnih izdelkov. Razvili smo jo z namenom povečanja razumevanja in uporabe teh metod v praktičnih scenarijih ter za približevanje tovrstnih tehnologij širši javnosti. 

 

Program

27/09/2024

Izboljšanje zdravja z virtualnim asistentom?

Odkrijte ali umetna inteligenca (UI) podpira zdrav življenjski slog prek virtualnih asistentov.

23:00

Sliko nam je ustvarila UI.

Humanistika Logo

Odkrijte ali umetna inteligenca (UI) podpira zdrav življenjski slog prek virtualnih asistentov. Na delavnici bodo udeleženci spoznali, kako UI nudi personalizirane nasvete o prehrani in telesni aktivnosti, in razmišljali o potrebnih znanjih in veščinah za informirano odločanje. Merili bomo ravni vitamina C v sadju in zelenjavi s praktično demonstracijo metod, ki jih predlagata človek in UI. 

Program

27/09/2024

Poizkus notnega zapisa razpoznavnih zvokov tradicionalnega japonskega glasbila koto s pomočjo nevronske mreže

Na podlagi dela Marka Žejna Notni zapis razpoznanih zvokov glasbil s pomočjo nevronske mreže bo predstavljen program, ki lahko prepozna posamezne tone in intervale ter njihove signale frekvenčnega zapisa spremeni v notni zapis

23:00

Arhiv Nagise Koto

Humanistika Logo

Na podlagi dela Marka Žejna Notni zapis razpoznanih zvokov glasbil s pomočjo nevronske mreže bo predstavljen program, ki lahko prepozna posamezne tone in intervale ter njihove signale frekvenčnega zapisa spremeni v notni zapis. S pomočjo programa bomo izvedli poizkus frekvenčnega zapisa za japonski inštrument koto, pri katerem bomo poskušali najti razlike oz. prednosti med tradicionalnim notnim zapisom, ki se navadno uporablja pri igranju kota, in z umetno inteligenco pridobljenim notnim zapisom. 

 

Program

27/09/2024

Umetna inteligenca, kvantno kriptiranje in nadzor nad svetlobo

Priznani strokovnjaki bodo skupaj z gosti predstavili moderni napredek na svetovni in domači ravni pri razvoju različnih fotonskih-svetlobnih elementov.

23:00

Fakulteta za matematiko in fiziko

Ilustracija Agate Lielpētere

Humanistika Logo

Poslušalci bodo na dogodku seznanjeni z uporabo umetne inteligence, kriptiranju in nadzoru in vodenju svetlobe na mikroskopskem nivoju. Priznani strokovnjaki s področja bodo skupaj z gosti predstavili moderni napredek na svetovni in domači ravni pri razvoju različnih fotonskih-svetlobnih elementov. Obravnavali bodo tudi izzive, ki jih področje prinaša: ali s svetlobo lahko računamo; kako lahko svetlobo kvantno prepletemo; in kako lahko s svetlobo kriptiramo sporočila, ki jih brez ključa ne more razvozlati niti najboljši superračunalnik. Vsebina bo med drugim povezana z dvema tekočima projektoma ERC, ki se izvajata v naši širši raziskovalni skupini UL FMF in IJS, in projektom SIQUID, ki ga koordinira UL FMF. 

Program

27/09/2024

Poustvarjanje podob v slovanskem svetu in na spletu – človek vs. umetna inteligenca

Raziskali bomo diskurze o likovni umetnosti in arhitekturi, njihovo poustvarjanje v literaturi ter možnost poustvarjanja likovnih del z umetno inteligenco na podlagi literarnih opisov.

23:00

Ilustracija Agate Lielpētere

Humanistika Logo

Kako se med seboj razlikujejo različni diskurzi o likovni umetnosti in arhitekturi? Kako so likovna dela in arhitektura poustvarjeni v literaturi? In, ali lahko na temelju literarnega opisa umetna inteligenca poustvari likovno delo? Na ta vprašanja bomo skušali odgovoriti s preučevanjem izbranih literarnih del v različnih slovanskih jezikih, ki tematizirajo likovna dela slovanske in širše evropske kulturne dediščine. Odkrivali bomo različne načine upovedovanja (govoric/diskurzov) in uspešnost njihovega posnemanja ter spoznavali, kje so meje umetniških del in njihovih poustvaritev. 

Program

27/09/2024

Družbene in etične implikacije uporabe humanoidnih robotov

Okrogla miza

23:00

Mestni trg, Pritličje

Vir: www.pexels.com

Humanistika Logo

Na okrogli mizi se bomo pogovarjali o družbenih in etičnih implikacijah uporabe sistemov umetne inteligence, s poudarkom na družabnih robotih. 

Program

27/09/2024

AI v poslovnem svetu

Kako umetna inteligenca spreminja poslovni svet? Kaj zna narediti in česa ne? Katera znanja potrebujemo za uspeh na delovnem mestu? Kako se učiti vedno nova poslovno-informacijska orodja?

23:00

Ekonomska fakulteta

Sliko nam je ustvarila UI.

Humanistika Logo

Na delavnici, namenjeni srednješolcem in odraslim, bomo poskušali odgovoriti na vprašanja: Kako umetna inteligenca spreminja poslovni svet? Kaj zna narediti in česa ne? Katera znanja potrebujemo za uspeh na delovnem mestu? Kako se učiti vedno nova poslovno-informacijska orodja? O vsem tem več na interaktivni delavnici na Ekonomski fakulteti.