V dnevih pred Nočjo ...

29/
09

Dvojezična antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji

Na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete je izšla dvojezična antologija sodobne slovanske poezije, ki tematizira odnos med človekom in živaljo.

29/
09

Ich zôch mir einen valken – Vzgojila sem sokola

Pesmi nemških minezengerjev so v slovenskem jeziku skoraj neznane, predvsem pa niso zbrane v publikaciji, ki bi obširneje pojasnila njihov…