NovicaVzhodnoazijske pisave od želvjih oklepov do mobilnih naprav

16/05/2023

Enajsto predavanje cikla FF govorí v letu jezikov, v katerem svoje teme in raziskovalne pristope predstavljajo ugledni profesorji Filozofske fakultete, so 20. aprila 2023 pripravile prof. dr. Mateja Petrovčič, doc. dr. Kristina Hmeljak Sangawa, doc. dr. Hyeonsook Ryu in Klaudija Lukman, Oddelek za azijske študije.

Naslov predavanja je bil Vzhodnoazijske pisave od želvjih oklepov do mobilnih naprav.

 

Predavanje je predstavilo nastanek, razvoj in ustroj kitajske pisave ter kompleksne mehanizme, s katerimi se je kitajska pisava uporabila oz. prirejala za zapis drugih, povsem drugačnih vzhodnoazijskih jezikov, kot sta korejščina in japonščina. Iz teh sistemov izhajajo izredno zanimivi izzivi, s katerimi so se srečevali pisarji in slovaropisci, ki so poskušali tisoče pismenk urediti na čim bolj sistematičen in pregleden način. Problematika velike količine pismenk je zopet postala aktualna v času telegrafije in nato v informacijski dobi, ko sta bili potrebni kar dve desetletji raziskav, da so informacijsko-komunikacijske tehnologije zmogle začeti uspešno podpirati tudi vzhodnoazijske pisave in jezike.

Video in foto: Filozofska fakulteta

Vljudno vabljeni k spremljanju celotnega niza javnih predavanj FF govorí v letu jezikov.

logo