NovicaVsak človek – Listina šestih evropskih temeljnih pravic – Ferdinand von Schirach & mult. al.

19/09/2022

Spomladi je pri nemški založbi Luchterhand-Verlag izšla drobna knjižica z naslovom Jeder Mensch, tj. Vsak človek, zvezdnega nemškega pravnika in enega najuspešnejših sodobnih nemških pisateljev.

Knjižica je nastala na podlagi dolge in odprte razprave, ki je večinoma tekla na družabnih omrežjih in sicer platformah svetovnega spleta in pri kateri so sodelovala nekatera najuglednejša imena nemškega pravoznanstva ter humanistike in družboslovja, sodelovali so tudi številni umetniki, slednjič so bili k razpravi povabljeni prav vsi državljani. Razprava je bila namreč posvečena osrednjim izzivom našega časa, ki jih pred nas postavljajo spremembe okolja, umetna inteligenca, produkcijske in oblastne prakse itd., ter pravicam, ki naj so v tej zvezi zagotovljene vsakomur izmed nas.

 

Nastal je slednjič dokument z naslovom Vsak človek – Listina šestih evropskih temeljnih pravic. V njegovem prologu Ferdinand von Schirach piše naslednje.

 

 

Deklaracija o ameriški neodvisnosti iz leta 1776 in francoska Deklaracija o pravicah človeka in državljana iz leta 1789 sta postavili temelje naših modernih družb, naše svobode in naših neodtuljivih pravic.

 

Osupljivo pri teh deklaracijah je, da nista bili odsev resničnosti. Véliki manifesti človeštva so zahtevali red družb, kakršnega še ni bilo. Bili so utopije.

 

Danes stojimo pred povsem novimi izzivi. Globalizacija, digitalizacija, umetna inteligenca, spremembe okolja: nevarnosti, ki smo jim danes izpostavljeni, si pred dvesto leti niti še ni bilo mogoče zamisliti, zato potrebujemo nove, dodatne človekove pravice.

 

Danes se moramo vnovič odločiti glede naše družbe – ne takšne, kakršna je, temveč takšne, kakršno si želimo. Prav zdaj je primeren trenutek za takšno odločitev. Ali ni prav to naloga našega časa?

 


Da.

 

 

sj

 

 

 

Vsak človek – Listina šestih evropskih temeljnih pravic

 

 

Člen 1 – okolje

Vsak človek ima pravico, da živi v zdravem in varnem okolju.

 

Člen 2 – digitalna samoodločba

Vsak človek ima pravico do digitalne samodločbe. Prepovedana sta digitalno proučevanje vobče in manipuliranje ljudi.

 

Člen 3 – umetna inteligenca

Vsak človek ima pravico, da so algoritmi, ki ga zadevajo, transparentni, preverljivi in pravični. Bistvene odločitve mora sprejemati človek.

 

Člen 4 – resnica

Vsak človek ima pravico, da izjave nosilcev oblasti ustrezajo resnici.

 

Člen 5 – globalizacija

Vsak človek ima pravico, da se mu ponudijo le takšne stvari in storitve, ki so narejene oziroma se zagotavljajo ob spoštovanju univerzalnih človekovih pravic.

 

Člen 6 – tožba

Vsak človek lahko ob sistematične kršenju te listine poda ovadbo pred evropskimi sodišči.

 


logo