NovicaSteletovo priznanje za dr. Matijo Črešnarja

12/06/2023

Slovensko konservatorsko društvo je 5. junija na svečanosti v Narodni galeriji razglasilo prejemnike Steletovih priznanj za leto 2022. Za konservatorski prispevek pri ohranitvi in prepoznavnosti štajerske železnodobne arheološke krajine je ugledno priznanje podelilo izr. prof. dr. Matiji Črešnarju z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete.

Profesor Črešnar je bil nagrajen za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih in ciljnih prizadevanj za ohranitev in predstavitev kulturne dediščine v Republiki Sloveniji z vzpostavitvijo arheoloških poti, novih blagovnih znamk, vključevanjem arheoloških spomenikov v turistično ponudbo ter vzpostavljanjem in večanjem ugleda arheološke stroke.

 

Kot vodilni slovenski partner številnih velikih mednarodnih arheoloških projektov s težiščem raziskav na Štajerskem in Podonavju je bistveno pripomogel k strokovnemu in laičnemu prepoznavanju ter raziskovanju tukajšnjih kompleksnih prazgodovinskih arheoloških najdišč in njihove širše okolice (predvsem arheoloških najdišč Poštela, Pivola, Novine, Čreta, …).

 

Slovensko konservatorsko društvo je v utemeljitvi obenem poudarilo tesno sodelovanje dr. Črešnarja s čezmejnim partnerjem dr. Markom Meletom (Univerzalni muzej Joanneum), vsakokratno projektno ekipo in pristojnimi konservatorji Službe za kulturno dediščino ZVKDS. Dr. Matija Črešnar in dr. Marko Mele sta za izjemen dosežek s področja arheologije za leto 2021 prejela tudi priznanje Slovenskega arheološkega društva.

 

Čestitamo!

 

V imenu izr. prof. dr. Matije Črešnarja je Steletovo priznanje prevzel izr. prof. dr. Sašo Jerše, prodekan za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo Filozofske fakultete.

 

 

Nagrado in priznanja, ki jih Slovensko konservatorsko društvo podeljuje strokovnjakom za varstvo kulturne dediščine za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju konservatorstva in restavratorstva, je društvo poimenovalo po prvem poklicnem konservatorju v Sloveniji, akademiku dr. Francetu Steletu (1886–1972).

 

Nagrada za življenjsko delo je najvišja in edina vseslovenska konservatorska nagrada in hkrati zahvala posameznikom za njihove izjemne rezultate strokovnega dela. Steletovo nagrado za življenjsko delo je tokrat prejel mag. Gojko Zupan za izjemne dosežke na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine doma in po svetu. Čestitke!


Več informacij o podelitvi Steletove nagrade in priznanj je objavljenih na spletni strani Ministrstva za kulturo.

 

V prostorih Ministrstva za kulturo so ob tej priložnosti odprli razstavo o prejemnikih Steletovih nagrad in priznanj za leto 2022. Vljudno vabljeni k ogledu!

 

logo