NovicaRazsrediščenje trajnostnosti: K lokalnim rešitvam globalnih okoljskih problemov

01/03/2023

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je med 1. in 3. februarjem 2023 gostila mednarodno večdisciplinarno konferenco Razsrediščenje trajnostnosti: K lokalnim rešitvam globalnih okoljskih problemov / Decentering sustainability: Towards local solutions for global environmental problems, ki je potekala v sodelovanju Univerze v Ljubljani in raziskovalne mreže Common Ground.

Lokalni organizatorji konference so bili kolegi in kolegice z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Program najdete na spletni strani konference.

 

Na konferenci je sodelovalo več kot sto osemdeset domačih in tujih raziskovalcev s področij družboslovja, humanistike, tehnike, naravoslovja in interdisciplinarnih znanosti, ki se ukvarjajo z izzivi okoljske trajnostnosti in trajnostnega razvoja.

 

Zaradi fokusa na razsrediščenju trajnostnosti in usmerjenosti k lokalnim odzivom na globalne probleme je imela konferenca izrazit antropološki poudarek. Tega sta odslikavali tudi vabljeni predavanji dr. Veronice Strang in dr. Thomasa Hyllanda Eriksena.

 

Prva, antropologinja z Univerze v Durhamu in Univerze v Oxfordu, je pripravila prispevek z naslovom Pravična razmerja: zamišljanje trajnosti z neantropocentričega gledišča / Equitable Relations: re-imagining sustainability from a non-anthropocentric perspective. Dr. Thomas Hylland Eriksen, antropolog z Univerze v Oslu, pa je svoj prispevek naslovil Prihodnost raznolikosti v antropocenu / The future of diversity in the Anthropocene.

 

Dr. Katja Vintar Mally, geografinja z Univerze v Ljubljani, je z vabljenim predavanjem Čigava trajnost? Ko se (lokalne) družbeno-ekonomske aspiracije srečajo z globalnimi okoljskimi omejitvami / Whose Sustainability? When (Local) Socio-economic Aspirations Meet Global Environmental Limits uvedla konferenco. Sklepni dogodek, okrogla miza z naslovom Prehod k trajnostnim tehnologijam in družbam / Transition to Sustainable Technologies and Societies, pa je bil zastavljen kot premislek strokovnjakov in strokovnjakinj z različnih področij – gostje so bili dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Rajko Muršič, dr. Janez Potočnik in dr. Tomislav Tkalec, dogodek je moderiral Jure Vetršek.

 

Ob naštetih dogodkih pa se je v treh dneh zvrstilo tudi več deset panelnih diskusij in predstavitev ter pester obkonferenčni program.

 

 

 

Dr. Jaka Repič, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 

 

Ob mednarodni konferenci Razsrediščenje trajnostnosti: K lokalnim rešitvam globalnih okoljskih problemov / Decentering sustainability: Towards local solutions for global environmental problems je nastal tudi intervju z norveškim antropologom dr. Thomasom Hyllandom Eriksenom.

 

Dr. Thomas Hylland Eriksen je eden najbolj znanih antropologov in avtor koncepta družbenega pregrevanja.  V intervjuju, ki je objavljen na portalu MMC, skuša pojasniti, zakaj sta kulturna in biološka raznovrstnost ključni in zakaj je treba korporativnemu kapitalizmu in državi postaviti meje.


Foto: Filozofska fakulteta

logo