NovicaPovabilo k projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! (2024–2025)

17/07/2023

Projekt Evropska noč raziskovalcev, ki ga financira Evropska komisija, je namenjen predstavitvi znanstvenih spoznanj in dela znanstvenikov najširšemu krogu javnosti, v prvi vrsti mladim. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani skupaj z našimi številnimi partnerji projekt s podnaslovom Humanistika, to si ti! izvajamo že četrtič.

Aktualna edicija projekta, ki je posvečena odnosu med človekom in živaljo in se vodi pod sloganom Človek, žival, se pravkar izteka, zaključila se bo zadnjega petka v septembru, na Evropsko noč raziskovalcev. Lepo vabljeni k obisku raznovrstnega dogajanja! Naš projekt združuje namreč domala vse znanstvene discipline, saj ga razumemo kot forum, kjer se srečujejo različne znanosti ob aktualnih temah našega časa.

 

V novi prijavi projekta na razpis z naslovom Evropska noč raziskovalcev in raziskovalci v šolah 2024–2025 (ang. European Researchers’ Night and Researchers at Schools 2024-2025), ki se zaključuje 25. oktobra letos, bi se želeli posvetiti posebej aktualni temi, ki bo zagotovo še dolgo zaposlovala tako naše znanosti kakor sicer naše skupnosti, tj. umetni inteligenci. Novo edicijo naše Noči bi želeli torej nasloviti s sloganom Človek, AI.


Umetna inteligenca je nova koordinata našega sveta, poleg starih koordinat, ki jih sestavljajo narava, človek in oblast. Od tega, kako bomo to novo koordinato umestili med stare je odvisno življenje vseh nas, še več, je odvisno vse.

 

V razvoj umetne inteligence se je še donedavna polagalo velike upe in spremljalo se ga je z velikim navdušenjem, v zadnjem času pa sta upe in navdušenje preglasila skrb in celo strah. Dogajanje v zvezi z umetno inteligenco se zdi pravkar komajda pregledno, še več, komajda še obvladljivo. In tako smo, menim, znanstveniki vseh ved najprej poklicani, da se odzovemo na to dogajanje in ga skušamo pojasniti kar najbolj širokemu krogu javnostim, prav posebej mladim, ki so lahko v tej zvezi najbolj ranljivi, vsekakor pa so gotovo najbolj občutljivi.

 

V okviru našega projekta Človek, AI bi se v okviru razpisnih ciljev posvetili naslednjim sklopom problematik.

 

1. Kaj je pravzaprav UI? Kako deluje?

 

2. Kakšne priložnosti UI ponuja znanostim in njihovemu razvoju? Kje so v tej zvezi največji izzivi in kje največje nevarnosti? Lahko UI nadomesti delo znanstvenika in če, na katerih področjih in v kolikšni meri?

 

3. Kakšna sta želena, pa tudi nezaželena vloga UI v našem vsakdanjem življenju? Na katerih področjih lahko izboljša življenje človeka in sicer sveta in na katerih pomeni tveganja izgube nadzora nad našimi življenji in našim svetom?

 

4. Kako obvladati tveganja, povezana z UI? Kaj lahko v tej zvezi storijo državljani? Kaj morajo storiti znanosti, kaj politični odločevalci?

 

5. Kako vključiti umetno inteligenco v naše šole, izkoristiti njene najboljše možnosti, ki jih ponuja, in mlade opozoriti na nevarnosti, povezane z njeno rabo in zlorabo?


Vabim Vas k premisleku o teh temah in k oblikovanju Vašega odgovora nanje bodisi v obliki dogodka ali serije dogodkov. Imejte pri tem, prosim, v mislih predvsem mlade, tudi najmlajše in najmanjše.

 

Rok za prijavo je 8. september 2023. Pišite nam na elektronski naslov noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si.


V upanju na naše sodelovanje, ki se ga veselim, Vas lepo pozdravljam, zares lepo poletje in sicer vse dobro Vam želim,

 

Sašo Jerše

prodekan za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij FF UL in vodja Noči

logo