NovicaOčrt etimološke stroke v antiki

30/03/2023

Sedmo predavanje cikla FF govorí v letu jezikov, v katerem svoje teme in raziskovalne pristope predstavljajo ugledni profesorji Filozofske fakultete, je 16. marca 2023 pripravil izr. prof. dr. Matej Hriberšek z Oddelka za klasično filologijo.

Naslov predavanja je bil Očrt etimološke stroke v antiki.

 

Začetki ukvarjanja z etimologijo, ki jo je grški slovničar Dionizij Tračan (ok. 170–90) opredelil kot enega od šestih sestavnih delov slovnice, segajo nazaj vse do Homerjevih in Heziodovih pesnitev, v katerih najdemo prve preproste razlage imen grških bogov, polbogov in junakov; nekaj zanimivih etimoloških utrinkov najdemo celo v delih antičnih dramatikov. Z raziskavami pravilne rabe in pomenov besed so se ukvarjali sofisti, v svojih razmišljanjih in razpravah so se z etimološkimi vprašanji ukvarjali filozofi, npr. Heraklit in Demokrit, še zlasti pa Platon (dialog Kratil) in za njim Aristotel. Prav posebno pozornost pa so etimološkim raziskavam namenjali učenjaki stoiške filozofske šole. Že v antiki najdemo tudi prva strokovna dela in razprave o etimologiji, pa tudi prve etimološke slovarje (npr. Apolodor iz Aten, Demetrij iz Adramitiona, Filon Aleksandrijski, Orion iz Teb, Metodij idr.).

Video in foto: Filozofska fakulteta

Vljudno vabljeni k spremljanju celotnega niza javnih predavanj FF govorí v letu jezikov.

logo