NovicaFoto: Franci Iskra

Jezik in resničnost skozi prizmo kulturnih pogojenosti – Prof. dr. Jana S. Rošker

21/12/2022

Tretje predavanje cikla FF govorí v letu jezikov, v katerem svoje teme in raziskovalne pristope predstavljajo ugledni profesorji Filozofske fakultete, je 7. decembra pripravila prof. dr. Jana S. Rošker z Oddelka za azijske študije.

Predavanje z naslovom Jezik in resničnost skozi prizmo kulturnih pogojenosti: Razmerje med koncepti in objekti pri Adornu in Gongsun Longu je osvetlilo pomen jezika z vidika metodologije transkulturnih študij.

 

Posvečeno je bilo vprašanjem o tem, na kakšen način ljudje konceptualiziramo in izražamo resničnost. Pri tem se je predavateljica dotaknila razmerja med univerzalnostjo človeškega bitja in njegovega spoznavnega aparata na eni ter partikularnostjo kulturne pogojenosti konceptov in kategorij na drugi strani.

 

Na tej osnovi je predstavila vlogo kulturno pogojenih referenčnih okvirov in pomen diskurzivnega prevajanja v procesih prenašanja pomenov iz enega socio-kulturnega območja v drugo.

 

V nadaljevanju je izpostavila osrednje probleme, s katerimi se soočajo raziskovalke in raziskovalci sodobne teorije primerjalne filozofije; predstavila je novo, post-primerjalno metodo transkulturne filozofske sublacije in jo demonstrirala na konkretnem primeru kontrastne analize razumevanja razmerja med koncepti in objekti v teoriji kitajskega logika Gongsun Longa na eni in nemškega filozofa Theodorja W. Adorna na drugi strani.

 

Na tem konkretnem primeru je predavanje po eni strani prikazalo delovanje metode transkulturne sublacije, po drugi pa izpostavilo, na kakšen način nas lahko vzajemna komplementarnost teorij, ki so zakoreninjene v različnih kulturno pogojenih referenčnih okvirih, privede do novih spoznanj, idej, ali hipotez.

Video in foto: Filozofska fakulteta

Vljudno vabljeni k spremljanju celotnega niza javnih predavanj FF govorí v letu jezikov.

logo
error: Content is protected !!