NovicaHumanistika, to si ti! Človek, AI – Gremo! Pridite!

22/05/2024

Univerza v Ljubljani (UL) in Univerza v Mariboru (UM) sta bili tudi letos uspešni na javnem razpisu Evropska noč raziskovalcev in Raziskovalci v šolah 2024–2025, ki ga je sklopu programa Obzorja Evropa, MSCA & Državljani, razpisala Evropska komisija. Gre za projekt Humanistika, to si ti!, ki ga koordinira UL, in projekt Lažne novice in teorije zarote? Opolnomočimo (se za) znanost! (akronim oooZnanost!), ki ga koordinira UM.

Evropska komisija je od sto štiriintridesetih prijav za financiranje izbrala štiriintrideset projektov ter zanje namenila dobrih petnajst milijonov evrov.

Naš projekt Humanistika, to si ti! bo potekal torej pod okriljem Univerze v Ljubljani. V konzorciju projekta sodeluje deset članic UL, in sicer Filozofska fakulteta, ki projekt v imenu UL tudi koordinira, Ekonomska fakulteta, Medicinska fakulteta, Veterinarska fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, Naravoslovnotehniška fakulteta, Fakulteta za javno upravo ter Fakulteta za matematiko in fiziko, sodelujejo pa tudi Pedagoški inštitut in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter več drugih deležnikov s področja izobraževanja. Projekt bo trajal dvajset mesecev in bo tokrat izveden že petič.

V teku našega projekta se bomo posvetili posebej aktualni temi našega časa, ki bo zagotovo še dolgo zaposlovala tako naše znanosti kakor sicer naše skupnosti, tj. umetni inteligenci (AI). Novo edicijo naše Noči smo tako naslovili s sloganom Človek, AI.

Umetna inteligenca je nova koordinata našega sveta, poleg starih koordinat, ki jih sestavljajo narava, človek in oblast. Od tega, kako bomo to novo koordinato umestili med stare, je odvisno življenje vseh nas, še več, je odvisno vse.


V razvoj umetne inteligence so se še donedavna polagali veliki upi in spremljalo se ga je z velikim navdušenjem, v zadnjem času pa sta upe in navdušenje preglasila skrb in celo strah. Dogajanje v zvezi z umetno inteligenco se zdi komajda pregledno, še več, komajda še obvladljivo. In tako smo znanstveniki vseh ved najprej poklicani, da se odzovemo na to dogajanje in ga skušamo pojasniti kar najširšemu krogu javnostim, prav posebej mladim, ki so lahko v tej zvezi najbolj ranljivi, vsekakor pa so gotovo najbolj občutljivi.

V okviru našega projekta Človek, AI se bomo posvetili naslednjim sklopom problematik:

Kaj je pravzaprav UI? Kako deluje?

 

Kakšne priložnosti UI ponuja znanostim in njihovemu razvoju? Kje so v tej zvezi največji izzivi in kje največje nevarnosti? Lahko UI nadomesti delo znanstvenika in če lahko, na katerih področjih in v kolikšni meri?

 

Kakšni sta želena, pa tudi nezaželena vloga UI v našem vsakdanjem življenju? Na katerih področjih lahko izboljša življenje človeka in sicer svet ter na katerih pomeni tveganja izgube nadzora nad našimi življenji in našim svetom?

 

Kako obvladati tveganja, povezana z UI? Kaj lahko v tej zvezi storijo državljani? Kaj morajo storiti znanosti, kaj politični odločevalci?

 

Kako vključiti UI v naše šole, izkoristiti njene najboljše možnosti, ki jih ponuja, ter mlade opozoriti na nevarnosti, povezane z njeno rabo in zlorabo?


Projektne aktivnosti se zato osredotočajo na izzive in vlogo umetne inteligence v vsakdanjem življenju in v znanosti ter na obvladovanje tveganj in nevarnosti, ki so povezane z njo. Z namenom splošni javnosti približati poklic raziskovalk in raziskovalcev bo projekt ponudil široko in pestro paleto dejavnosti, kot so delavnice, predstavitve, predavanja, okrogle mize, razstave, video eksperimenti, filmi, pogovori, koncerti in razstave, ki bodo za obiskovalce vse brezplačne. Projektne aktivnosti bodo obenem nagovorile raziskovalce in raziskovalke same ter jim ponudile podporo v obliki poučnih predstavitev in delavnic s področja raziskovalnega dela.

Prijazno vabljeni! Program bomo objavili prav v kratkem. Se vidimo, upamo!

logo