Nobelovi nagrajenci za fiziko 2023: Pierre Agostini, Ferenc Krausz in Anne L’Huillier

Prejemniki letošnje Nobelove nagrade za fiziko so trije eksperimentalni fiziki: francoski znanstvenik Pierre Agostini, trenutno delujoč v ZDA, madžarsko-avstrijski ...

logo