Nobelovi nagrajenci za fiziko 2023: Pierre Agostini, Ferenc Krausz in Anne L’Huillier

Prejemniki letošnje Nobelove nagrade za fiziko so trije eksperimentalni fiziki: francoski znanstvenik Pierre Agostini, trenutno delujoč v ZDA, madžarsko-avstrijski ...

Nobelovi nagrajenci za fiziko 2022: Alain Aspect, John F. Clauser in Anton Zeilinger

Letošnja Nobelova nagrada za fiziko je bila podeljena trem eksperimentalnim fizikom: Američanu Johnu F. Clauserju, Francozu Alainu Aspectu in Avstrijcu…

logo