logo logo logo logo logo logo logo

10:00

Uporaba živali v raziskovalne namene omogoča napredek v medicini in pripomore tudi k izboljšanju dobrobiti živali 

Raziskovalci Biotehniške fakultete želijo predstaviti področje dela na poskusnih živalih, ki ni vezano zgolj na pridobitev rezultatov, ampak ...

error: Content is protected !!