Program

29/09/2023

Žuželke v jeziku – slovenska in češka poimenovanja žuželk in njihova raba v frazemih

Ljudje živimo z žuželkami, za nas nadležnimi in hkrati koristnimi bitji. Poimenovali smo jih na različne načine, na primer po tem, kako izgledajo (navadni modrin), kako se prehranjujejo (navadni govnač) ali živijo (jezerska blatnica). Da so žuželke prisotne v našem vsakdanjem življenju, potrjuje tudi njihova prisotnost v frazemih (priden kot mravlja, len kot trot, delati iz muhe slona). Tem temam bo posvečena delavnica na eni od stojnic Evropske noči raziskovalcev.

10:00-18:00

Mestni trg, Ljubljana
Humanistika Logo

V prvem sklopu delavnice bodo raziskovalke Filozofske fakultete pripravile interaktivno predstavitev izbranih žuželk, njihovega videza in načina življenja ter s tem povezanih tipov tvorjenja poimenovanj žuželk v slovenščini.

Tako bodo razkrile, zakaj so določene žuželke dobile svoje ime in kako je njihovo ime jezikovno oblikovano. V primerjavi z imeni v sorodnem slovanskem jeziku, češčini, bodo prikazale različnost ali podobnost tvorjenja poimenovanj teh drobcenih živali.

Drugi sklop delavnice bo prikazal izbrane slovenske frazeme, v katerih se pojavljajo žuželke, in jih primerjal s pomensko enakimi frazemi v češčini. Udeleženci bodo odkrivali kulturne razlike in razlike v dojemanju okolice dveh slovanskih narodov.

Koordinatorica projekta: dr. Petra Stankovska, FF