Program

29/09/2023

ZNANSTVENI BAZAR

Znanstveni bazar na Mestnem trgu je priložnost, da spoznate raziskovalke in raziskovalce fakultet in akademij Univerze v Ljubljani ter njihove številne kolegice in kolege z drugih znanstvenoraziskovalnih ustanov.

Mestni trg, Ljubljana, 10:00-18:00

8 9 banner

Humanistika Logo

STOJNICE

 

 

Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici

Koordinatorja: dr. Peter Trontelj in dr. Hans Recknagel, Biotehniška fakulteta.

 

 

Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na Slovenskem

Koordinatorja: dr. Peter Trontelj in dr. Iztok Tomažič, Biotehniška fakulteta.

 

 

Žuželke v jeziku – slovenska in češka poimenovanja žuželk in njihova raba v frazemih

Koordinatorica: dr. Petra Stankovska, Filozofska fakulteta.

 

 

Žival v človeku

Koordinatorica: dr. Petra Žvab Rožič, Naravoslovnotehniška fakulteta.

 

 

Sladkalnica

Koordinatorica: dr. Irina Milisav, Medicinska fakukteta.

 

 

Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike

Koordinatorica: dr. Alenka Seliškar, Veterinarska fakulteta.

 

 

Uporaba živali v raziskovalne namene omogoča napredek v medicini in pripomore tudi k izboljšanju dobrobiti živali

Koordinatorica: dr. Tatjana Pirman, Biotehniška fakulteta.

 

 

Virusne bolezni: prenos povzročitelja žival-človek-žival in preprečevanje prenosa okužbe na primeru afriške prašičje kuge

Koordinatorica: dr. Jana Brankovič, Veterinarska fakulteta.

 

 

Živalske maske v romunskih ljudskih dramskih besedilih

Koordinatorica: dr. Ioanna-Carmen Jieanu, Filozofska fakulteta.

 

 

Mačja debata: Kaj za mačko pomeni biti moderna mačka?

Koordinatorica: Pšenica Kovačič iz Centra mačje kulture Minami Kat.

 

 

Vloga živali v pozni bronasti in starejši železni dobi

Koordinatorici: dr. Manca Vinazza in dr. Tamara Leskovar, Filozofska fakulteta

 

 

Možnosti za razvoj aktivnosti s pomočjo konj

Koordinator: dr. Klemen Potočnik, Biotehniška fakulteta

 

 

Doživi Evropo

Hiša EU – Predstavništvo Evropske komisije in Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji

 

 

Predstavitev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! in raziskovalne dejavnosti na področju humanistike. Nagradni kviz Evropske noči raziskovalcev.

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete

 

 

Knjige in znanost

Znanstvena založba Filozofske fakultete in Knjigarna Filozofske fakultete

 

 

Vljudno vabljeni!