Program

30/09/2022

ZNANSTVENI BAZAR

Znanstveni bazar na Novem trgu je bil priložnost, da spoznate raziskovalke in raziskovalce fakultet in akademij Univerze v Ljubljani ter njihove številne kolegice in kolege z drugih znanstvenoraziskovalnih ustanov.

Novi trg, Ljubljana, 10:00-18:00
Humanistika Logo

STOJNICE

 

 

Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici

Koordinatorja: dr. Peter Trontelj in dr. Hans Recknagel, Biotehniška fakulteta.

 

 

Žuželke v jeziku – slovenska in češka poimenovanja žuželk in njihova raba v frazemih

Koordinatorica: dr. Petra Stankovska, Filozofska fakulteta.

 

 

Vzhodnoazijski predmeti v naših domovih

Koordinatorici: projektna skupina VAZ, dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, dr. Maja Veselič, Filozofska fakulteta.

 

 

Jaz, žival

Koordinatorica: dr. Petra Golja, Biotehniška fakulteta.

 

 

Žival v človeku

Koordinatorica: dr. Petra Žvab Rožič, Naravoslovnotehniška fakulteta.

 

 

Sladkalnica

Koordinatorica: dr. Irina Milisav, Medicinska fakukteta.

 

 

Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike

Koordinatorica: dr. Alenka Seliškar, Veterinarska fakulteta.

 

 

Uporaba živali v raziskovalne namene omogoča napredek v medicini in pripomore tudi k izboljšanju dobrobiti živali

Koordinatorica: dr. Tatjana Pirman, Biotehniška fakulteta.

 

 

Virusne bolezni: prenos povzročitelja žival-človek-žival in preprečevanje prenosa okužbe na primeru afriške prašičje kuge

Koordinatorica: dr. Jana Brankovič, Veterinarska fakulteta.

 

 

Živalske maske v romunskih ljudskih dramskih besedilih

Koordinatorica: dr. Ioanna-Carmen Jieanu, Filozofska fakulteta. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

Mačja debata

Koordinatorici: Pšenica Kovačič iz Centra mačje kulture Minami in Nuša Schumet, dr. vet. med., veterinarka iz Šolske veterinarske ambulante in zavoda SVSP.

 

 

Obremenjenost naravnega okolja zaradi prostočasnih dejavnosti

Koordinatorji: dr. Krištof Oštir in dr. Jernej Tekavec, FGG, dr. Andrej Verlič, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

 

 

Znanost in raziskovanje v Obzorju Evropa

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

 

Predstavitev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika,to si ti! in raziskovalne dejavnosti na področju humanistike

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete

 

 

Knjige in znanost

Znanstvena založba Filozofske fakultete in Knjigarna Filozofske fakultete