Program

Živalski svet kot vir navdiha za nove materiale

Živali so med evolucijo razvile različne strukture, ki jim omogočajo prilagajanje razmeram v okolju, obrambo pred plenilci, prehranjevanje, gibanje, razvijanje ipd.

Humanistika Logo

Zato lahko živalski svet za znanstvenike predstavlja neomejen vir navdiha pri sintezi novih materialov s specifičnimi lastnostmi, ki lahko predstavlja rešitev marsikaterega izziva na področju medicine, gradbeništva, prehrane ipd.

 

Učenci in dijaki v vlogi znanstvenikov preko vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela spoznavajo in primerjajo lastnosti različnih materialov iz živalskega sveta. Na podlagi poročanja rezultatov eksperimentalnega dela razmislijo o prednostih in izzivih uporabe takšnih materialov v vsakdanjem življenju.

 

Delavnica je primerna za osnovne in srednje šole.

 

Moderiranje in izvedba: Taja Klemen, PeF, v sodelovanju s študenti PeF