Program

30/09/2022

Živalski svet kot vir navdiha za nove materiale

Živali so med evolucijo razvile različne strukture, ki jim omogočajo prilagajanje razmeram v okolju, obrambo pred plenilci, prehranjevanje, gibanje, razvijanje ipd. Zato lahko živalski svet za znanstvenike predstavlja neomejen vir navdiha pri sintezi novih materialov s specifičnimi lastnostmi, ki lahko predstavlja rešitev marsikaterega izziva na področju medicine, gradbeništva, prehrane ipd.

19:00-20:30

Pedagoška fakulteta, kemijski laboratorij P044, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Humanistika Logo

Učenci in dijaki so v vlogi znanstvenikov preko vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela spoznali in primerjali lastnosti različnih materialov iz živalskega sveta. Na podlagi poročanja rezultatov eksperimentalnega dela so razmislili o prednostih in izzivih uporabe takšnih materialov v vsakdanjem življenju.

Moderiranje in izvedba: Taja Klemen, PeF, v sodelovanju s študenti PeF