Program

12/10/2022

Živali v urbanem okolju

Raziskovalci Pedagoške fakultete so na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro v večernih urah izvedli delavnice z naslovom Živali v urbanem okolju.

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
Humanistika Logo

Delavnic se je udeležilo 40 učencev sedmega, osmega in devetega razreda. Na doživljajskih delavnicah so učenci spoznavali živali v urbanem okolju in različne interakcije med človekom in živalmi.

 

Raziskovalci so učencem predstavili krastačo (vpliv prometa na živali v urbanem okolju),  mokarje (žuželke kot vir hrane), ščurke (hrana, zoonoze), želvo rdečevratko (hišni ljubljenčki, ki postanejo tujerodne invazivne vrste).

 

Druga delavnica je potekala na parkirišču pred šolo, kjer so učenci ob svetlobnih piramidah za spoznavali nočne metulje in vplive svetlobnega onesnaževanja v urbanem okolju na življenje nočnih živali.

 

Koordinatorji: dr. Gregor Torkar, mag. Tim Prezelj, PeF, in študentka Hana Rožman