Program

Spoznavanje živali v urbanem okolju

Na doživljajski delavnici učenci spoznavajo živali v urbanem okolju in različne interakcije med človekom in živalmi.

Humanistika Logo

Raziskovalci jim predstavijo krastačo (vpliv prometa na živali v urbanem okolju),  mokarje (žuželke kot vir hrane), ščurke (hrana, zoonoze), želvo rdečevratko (hišni ljubljenčki, ki postanejo tujerodne invazivne vrste).

 

Udeleženci obenem opazujejo sledi ptic in sesalcev. Ogledajo si, kako se živali prilagajajo mestnemu okolju, kje so njihovi domovi, s čim se prehranjujejo in kako jih lahko ljudje ogrožamo. Naučijo se natančno opazovati in prepoznavati živalske sledi (stopinje, iztrebke, ostanke hrane, bivališča itd.).

 

Če delavnica poteka na prostem, v večernih urah, učenci ob svetlobnih piramidah spoznavajo nočne metulje in vplive svetlobnega onesnaževanja v urbanem okolju na življenje nočnih živali.

 

Delavnica je primerna za osnovne in srednje šole.

 

Koordinator: dr. Gregor Torkar, PeF