Program

30/09/2022

Živali in ljudje: delo antropologov

Projekcija filma Okolje in živali: delo antropologov in pogovor v nadaljevanju sta naslovila prepletenost življenja ljudi in živali, spreminjajoče se odnose med vrstami in vlogo antropologov pri tem.

14:00

Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana
Humanistika Logo

Film je predstavil, kako etnološko oziroma antropološko znanje in pristopi posameznikom koristijo pri njihovem delu v povezavi z okoljem in živalmi. Aplikativna perspektiva je bila dopolnjena s pogledi raziskovalcev.

Oboji so izhajali iz številnih vidikov sobivanja in prepletenosti življenja ljudi in živali v različnih okoljih, situacijah in za različne namene – kot so vprašanja poseganja človeka v različna (zaščitena) okolja, razvoja človeških habitatov na račun živalskih in rastlinskih, reje živali za prehrano, ter spremenljivosti antropocentričnih pogledov na živali v preteklosti in sedanjosti.

Sogovorniki in sogovornice v filmu: Živa Kavka Gobbo (Focus, društvo za sonaraven razvoj), Darja Kranjc (Park Škocjanske jame), dr. Špela Lozej Ledinek (ISN ZRC SAZU), Lucija Gartner (Turistična kmetija Gartner), dr. Miha Kozorog (EIKA, FF UL).

Dogodek je bil primeren za širšo javnost, študente in srednje šole.

Koordinatorica: dr. Ana Sarah Lunaček Brumen, FF

 

Naslov fotografije: Deklici iz Galjevice pred hišo

 

Avtor: preslikava iz osebnega arhiva

 

Hrani: Etnološki informacijski laboratorij Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete