Program

10/06/2022

Zgodovina vrstno bogatih travnikov na jugovzhodu Alp: temeljni vplivi gospodarjenja na pogostnost rastlinskih vrst od srednjega veka do sredine 20. stoletja

Dr. Žiga Zwitter in mag. Tadej Pavković sta predstavila rastlinske vrste vrstno bogatih travnikov na jugovzhodu Alp, obenem pa sta pozornost posvetila vprašanju, ki mu danes ob nakupu mleka in mlečnih izdelkov posvečamo premalo pozornosti, tj. kakšne travnike sami podpiramo in soustvarjamo.

19:30-21:00

Center TNP Bohinj, Stara Fužina 38, Bohinjsko jezero
Humanistika Logo

Na prvem javnem predavanju z diskusijo v okviru 16. Mednarodnega festivala alpskega cvetja sta dr. Žiga Zwitter in mag. Tadej Pavković, zgodovinarja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, predstavila čas, ko so kmetje ustvarili in dolgoročno ohranjali veliko večino travnikov na jugozahodu Alp.

Vrstno sestavo travnikov so takrat pomembno zaznamovali košnja, spomladansko trebljenje, gnojenje, ponekod namakanje, spomladanska paša na travnikih (do njene opustitve v drugi polovici 19. stoletja), v primeru travnikov v ledinah tudi njivska raba.

Predavanje je obenem predstavilo temeljne zeli, ki so jih različne prakse gospodarjenja s travniki spodbujale ali zatirale. V obravnavanem času so namreč na vseh travnikih živele številne vrste rastlin in živali.

Ob nakupih mleka in mlečnih izdelkov pa danes premalo pozornosti posvečamo vprašanju, kakšne travnike sami podpiramo in soustvarjamo: preostale vrstno bogate ali tiste, v katerih je zaradi intenzivne rabe v zadnjih desetletjih glavnina rastlinskih in živalskih vrst izumrla.

Koordinatorja: dr. Žiga Zwitter in mag. Tadej Pavković, FF