Program

28/09/2023

Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na Slovenskem

Ob 300. obletnici rojstva Janeza Antona Scopolija, slovenskega naravoslovca svetovnega formata, bodo raziskovalci Biotehniške fakultete v letu 2023 predstavili njegovo zgodovinsko vlogo in vrste kot osnovno enoto biodiverzitete. Interaktivna predstavitev bo vključevala predstavitev na stojnici in diskusijo.

Novi trg, Ljubljana
Humanistika Logo

Vrste so osnovna enota biodiverzitete. Brez vrst se ne bi mogli pogovarjati o naravi, težko bi uživali njene koristi in se varovali pred boleznimi.

Domača imena vrst so nam v pomoč, vendar niso dovolj. Slovenska domača imena za navadni jeglič so denimo bičica, brkončica, igelc, jaglič, piskalica, žoltica, trobentica …

Veliko imen sicer bogati jezik, vendar obenem povzroča težave v sporazumevanju. Zato danes naravoslovci uporabljajo dvodelno znanstveno poimenovanje vrst, ki ga je v 18. stoletju uvedel švedski naravoslovec Karl Linné. Navadni jeglič tako nosi znanstveno ime Primula vulgaris.

Malo pa je znano, da je njegov na Slovenskem delujoči sodobnik Janez Anton Scopoli izdatno prispeval k Linnejevi klasifikaciji z znanstvenimi opisi in poimenovanji vrst z območja sedanje Slovenije.

Leta 2023 bo priložnost za obeležitev 300. obletnice Scopolijevega rojstva in zgodovinske vloge tega v Sloveniji delujočega naravoslovca svetovnega formata.

Raziskovalci Biotehniške fakultete bodo obletnico rojstva počastili z aktivnostmi, ki bodo vključevale: interaktivno predstavitev o zgodovinskem razvoju in pomenu biološke sistematike, razstavo, informativno brošuro, vodene delavnice v sklopu pouka biologije na izbranih šolah in vodeno postavitev z diskusijo na Evropski noči raziskovalcev.

Koordinatorja projekta: dr. Peter Trontelj, dr. Tomaž Tomažin, BF