Program

Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na slovenskem

Ob 300. obletnici rojstva Janeza Antona Scopolija, slovenskega naravoslovca svetovnega formata, raziskovalci Biotehniške fakultete v letu 2023 predstavljajo njegovo zgodovinsko vlogo in vrste kot osnovno enoto biodiverzitete.

Humanistika Logo

 

Učencem pojasnijo, da so nam domača imena vrst sicer v pomoč, vendar niso dovolj. Slovenska domača imena za navadni jeglič so na primer bičica, brkončica, igelc, jaglič, piskalica, žoltica, trobentica …

 

Veliko imen bogati jezik, vendar obenem povzroča težave v sporazumevanju. Zato danes naravoslovci uporabljajo dvodelno znanstveno poimenovanje vrst, ki ga je v 18. stoletju uvedel švedski naravoslovec Karl Linné. Navadni jeglič tako nosi znanstveno ime Primula vulgaris.

 

Malo pa je znano, da je njegov na Slovenskem delujoči sodobnik Janez Anton Scopoli izdatno prispeval k Linnejevi klasifikaciji z znanstvenimi opisi in poimenovanji vrst z območja sedanje Slovenije.

 

Leta 2023 je priložnost za obeležitev 300. obletnice Scopolijevega rojstva in zgodovinske vloge tega v Sloveniji delujočega naravoslovca svetovnega formata.

 

Delavnica je primerna za višje razrede osnovne šole in srednje šole.

 

Koordinatorja projekta: dr. Peter Trontelj, dr. Iztok Tomažič, BF