Program

15/09/2022

Vrstno bogati travniki in živina v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih

Slovenija je v Evropi še pred kratkim izstopala po visokem deležu vrstno bogatih travnikov, pomembne sestavine zdrave kulture pokrajine, a ti tudi iz naših pokrajin hitro izginjajo.

14:30-16:00

Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana
Humanistika Logo

V predavanju sta mag. Tadej Pavković, avtor odličnega magisterija o govedu na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. in 17. stoletju, in dr. Žiga Zwitter, docent in raziskovalec Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UL, ki v soavtorstvu z dunajskim botanikom Leonidom Rasranom zaključuje znanstveno monografijo o okoljski zgodovini in historični ekologiji vrstno bogatih travnikov v Alpah v zadnjem tisočletju, predstavila kratek izbor raziskovalnih pristopov in rezultatov o zgodovini vrstno bogatih travnikov in živine v dolgem časovnem loku, kako jih korektno interdisciplinarno interpretiramo ter česa se iz tega lahko naučimo za bolj trajnostno prihodnost.

Koordinatorja: dr. Žiga Zwitter in mag. Tadej Pavković, FF