Program

Vrstno bogati travniki in živina v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih

Slovenija je v Evropi še pred kratkim izstopala po visokem deležu vrstno bogatih travnikov, pomembne sestavine zdrave kulture pokrajine, a ti tudi iz naših pokrajin hitro izginjajo

travniki

Humanistika Logo

Aktivnost izvajata mag. Tadej Pavković, avtor odličnega magisterija o govedu na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. in 17. stoletju, in dr. Žiga Zwitter, docent in raziskovalec Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UL, ki v soavtorstvu z dunajskim botanikom Leonidom Rasranom zaključuje znanstveno monografijo o okoljski zgodovini in historični ekologiji vrstno bogatih travnikov v Alpah v zadnjem tisočletju.

 

Dijakom predstavita kratek izbor raziskovalnih pristopov in rezultatov o zgodovini vrstno bogatih travnikov in živine v dolgem časovnem loku ter kako jih korektno interdisciplinarno interpretiramo in česa se iz tega lahko naučimo za bolj trajnostno prihodnost.

 

Delavnica je primerna za srednje šole.

 

Koordinatorja: dr. Žiga Zwitter in mag. Tadej Pavković, FF