Program

29/09/2023

Vloga živali v pozni bronasti in starejši železni dobi

Na stojnici Oddelka za arheologijo bomo predstavili različne teme, s katerimi se arheologi srečujemo pri obravnavi teme vloga živali v pozni bronasti in starejši železni dobi po tem, ko so arheološka izkopavanja že zaključena.

10:00-18:00

Mestni trg, Ljubljana
Humanistika Logo

Prikazali bomo delo arheozoologa, izdelavo koščenih orodij, posod in živalskih figuric, ki jih najdemo v grobovih ter predstavili namen tovrstnih preteklih praks.

 

Koordinatorici projekta: dr. Manca Vinazza in dr. Tamara Leskovar, FF