Program

29/09/2023

Virusne bolezni: prenos povzročitelja žival-človek-žival in preprečevanje prenosa okužbe na primeru afriške prašičje kuge

Raziskovalci Veterinarske fakultete želijo ozavestiti širšo javnost o soodvisnosti človeškega in živalskega sveta na področju virusnih bolezni. Na Evropski noči raziskovalcev bodo na stojnici predstavili vlogo človeka kot indirektnega prenašalca virusa ter možne načine preprečevanja prenosa okužbe.

 

10:00-18:00

Mestni trg, Ljubljana
Veterinarska fakulteta 2022 2023 Virusne bolezni

Biosecurity-boot-cover-615×348 (002)

Humanistika Logo

Afriška prašičja kuga (APK) je virusna bolezen, ki povzroča množične pogine pri domačih in divjih prašičih, ni pa nevarna za človeka. Posledica bolezni je velika gospodarska škoda, saj je poleg poginov prašičev prizadeto tudi trgovanje s prašiči, njihovim mesom in mesnimi proizvodi.

 

V Sloveniji APK še ni potrjena, stanje v Evropi pa se je v zadnjih letih bistveno poslabšalo. Virus je zelo odporen v okolju, mesu in mesnih proizvodih.

 

Zelo pomembno vlogo pri širjenju bolezni ima človek. Edini ukrep za nadzor bolezni je preventiva, t.j., dosledno izvajanje ukrepov, s katerimi preprečimo vnos in širjenje virusa na farme prašičev.

 

Prvi cilj projekta je ozavestiti širšo javnost o soodvisnosti človeškega in živalskega sveta na področju virusnih bolezni, pa tudi o vlogi človeka kot indirektnega prenašalca virusa ter o možnih načinih preprečevanja prenosa okužbe.

 

Drugi cilj predstavlja vključitev učencev v temo zdravja živali in preprečevanja prenosa žival-človek-žival v srednjih šolah z veterinarskim ali kmetijskim programom. Aktivnosti potekajo s pomočjo interaktivnih dejavnosti (npr. z eksperimenti, debatami, igrami in kvizi).

 

Za boljše razumevanje soodvisnosti (in vzporednico s COVID-19) so raziskovalci Veterinarske fakultete kot primer izbrali aktualno bolezen živali, pri kateri človek igra pomembno vlogo pri njenem širjenju.

 

Koordinatorica aktivnosti: dr. Irena Golinar Oven, VF