Program

27/09/2024

Virtualni laboratorij za raziskovalce prihodnosti

Uporaba tehnologije navidezne resničnosti (VR) pri učenju laboratorijskih veščin je postala prelomna in inovativna rešitev za izobraževanje in usposabljanje v znanstvenih disciplinah.

17:00-21:30

Fakulteta za farmacijo

Sliko nam je ustvarila UI.

Humanistika Logo

Namen delavnice je študentom, dijakom učencem osnovnih šol in splošni javnosti pokazati, kako lahko pri učenju ročnih in drugih spretnosti v laboratoriju uporabljamo tehnologijo navidezne resničnosti. Uporaba tehnologije navidezne resničnosti (VR) pri učenju laboratorijskih veščin je postala prelomna in inovativna rešitev za izobraževanje in usposabljanje v znanstvenih disciplinah. S pomočjo VR se študentom in raziskovalcem omogoča, da vstopijo v realistična virtualna laboratorijska okolja, kar jim daje priložnost za pridobivanje praktičnih izkušenj, ne da bi dejansko fizično bili v laboratoriju.