Program

13/04/2022

Večvrstna družba: antropologija o sobivanju ljudi in živali

Znanstveni simpozij, ki je 13. aprila 2022 potekal na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je bil posvečen antropološkim raziskavam družb, ki jih skupaj tvorijo ljudje in živali.

09:00

Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Zavetiška ulica 5, Ljubljana
Humanistika Logo

Odnosi med ljudmi in živalmi so uveljavljen predmet antropologije. Številne človeške skupnosti si namreč z živalmi delijo bivalno okolje, živali so osnova nekaterih preživetvenih načinov (lov, ribolov, pastoralizem, hlevska reja itn.), o živalih ljudje pripovedujejo zgodbe, ki so lahko hkrati zgodbe o ljudeh.

Marsikje so medvrstni odnosi trajni, kar pri ljudeh in živalih ustvari občutek bližine in tehnike sobivanja. Zato v antropologiji govorimo o večvrstnih družbah.

Ta poudarek je posebej relevanten danes, ko nas vsakodnevno nagovarjajo primeri, da smo ljudje močno posegli v ekološke niše živali in je po celotnem planetu fizična bližina vrst vse manjša.

V teh okoliščinah se pogosto govori o medvrstnih konfliktih, tveganjih zaradi prenosa bolezni ipd., toda čas zahteva tudi premislek o možnostih sobivanja vrst kot temelju njihovega preživetja.

Antropologija se v nekaterih sodobnih smereh ukvarja prav s tem. Z metodo večvrstne etnografije se namesto izključno na človeka osredinja na medvrstne odnose in raziskuje poglede na svet (ontologije), ki v živalih namesto podrejenih vidijo človeku enakovredna bitja.

Koordinator: dr. Miha Kozorog, FF

priponka

Simpozij Večvrstna družba