Program

Uporaba živali v raziskovalne namene omogoča napredek v medicini in pripomore k izboljšanju dobrobiti živali v rejah

Raziskovalci Biotehniške fakultete želijo predstaviti področje dela na poskusnih živalih, ki ni vezano zgolj na pridobitev rezultatov, ampak vedno bolj tudi na dobrobit žival.

Humanistika Logo

Uporaba živali v raziskovalne namene sega v čas antike, vendar pa so sistematične raziskave na živalih začeli v 16. stoletju. Število uporabljenih živali se je povečevalo do prejšnjega stoletja, ko so bile postavljene jasne strokovne in etične smernice ravnanja z živalmi v poskusih.

 

Z živalmi v poskusne namene lahko rokujejo le za to usposobljeni raziskovalci, ki se morajo redno izobraževati ne le na področju svojih raziskav, temveč tudi in predvsem na področju doprinosa k dobrobiti živali v raziskavah.

 

Živali nam namreč ne morejo z besedami povedati, da se ne počutijo dobro, da jih boli, lahko pa s pravilnim opazovanjem živali vidimo, da se obrazne poteze, smrček, brki, postavitev uhljev, lica spreminjajo in kažejo počutje živali. S opazovanjem lahko živalim tudi v pogojih poskusa izboljšamo njihovo dobrobit.

 

S pomočjo slikovnega materiala raziskovalci učencem predstavijo razlike v obrazni mimiki, s katerimi  živali izražajo, ali se počutijo dobro ali pa njihovo počutje ni optimalno. Učenci se tudi sami preizkusijo in na podlagi slikovnega gradiva ugotavljajo, kakšno je počutje živali, kaj morajo opazovati in kaj jim slika pove.

 

Delavnica je primerna za osnovne in srednje šole.

 

Koordinatorica projekta: dr. Tatjana Pirman, BF