Program

28/09/2023

Tri muhe na en mah

Raziskovalke Filozofske fakultete so v šolskih letih 2021/22 in 2022/23 sodelovale v nizu aktivnosti Tri muhe na en mah za dijakinje in dijake Gimnazije Bežigrad.

Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana
Humanistika Logo

Spomladi leta 2022 sta dve dijakinji drugega letnika pod mentorstvom profesorice angleščine Katarine Krapež pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Frazemi pri nas in onkraj meje.

 

V šolskem letu 2022/23 pa se so dijaki v okviru pouka angleščine in francoščine na različne načine ukvarjali z živalskimi frazemi. Pri pouku francoščine v tretjem letniku mednarodne šole so dijaki primerjali, kakšne značilnosti pripisujemo določenim živalim v francoskem, angleškem in njihovih maternih jezikih; pri pouku angleščine pa so dijaki tretjega letnika nacionalnega programa iskali izvore frazemov, preverjali pogostost rabe v korpusu ter ustvarjalno upodabljali dobesedne pomene frazemov v risbah.

 

Sodelovanje Gimnazije Bežigrad in Filozofske fakultete je potekalo v obliki sestankov, kjer je mentorica s fakultete dr. Meta Lah svetovala z idejami in nasveti glede vodenja dijakov pri njihovem raziskovanju frazemov, Katarina Krapež pa je delala direktno z dijaki. Septembra 2023 so izbor dijaških prispevkov uredili in zbrali v e-knjižici.

 

Koordinatorica: dr. Meta Lah, FF

priponka

Tri muhe na en mah